2024_Sz-Sz-B. megye 2023/2024. évi Megyei Sakkcsapatbajnokság

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sakkszövetség

Nyíregyháza

Sz-Sz-B. megye 2023/2024. évi Megyei Sakkcsapatbajnokság

Versenykiírása

1) A bajnokság célja:

A.) Csapatok közötti erőviszonyok felmérése.

B.) Versenyzési és FIDE értékszám szerzési lehetőség biztosítása.

C.) Bajnoki cím és osztályozós hely eldöntése.

2) Résztvevők: A MSSZ-szel tagsági viszonyban álló önálló sakkegyletek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek csapatai. Egy egyesület legfeljebb 3 csapatot indíthat.

3) A csapatokban versenyzők száma: 10 fő, ezen belül: 2 ifjúsági játékos (2005. 01. 01. után

született) vagy 1 ifjúsági, 1 női játékos beállítása minden fordulóban kötelező, azaz ifjúsági táblán

ifik, vagy női és ifi játékos szerepeltetése lehetséges. Az erősorrendre korlátlan számú vendégjátékos

és külföldi igazolható, azonban fordulónként legfeljebb három vendégjátékos és egy külföldi

játszhat. A külföldi játékos helyettesíthető vendégjátékossal.

4) A bajnokság rendezője: Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség

Versenybíróság elnöke: Aux Liliána, NA versenybíró

tagjai: Tóth János versenybíró

Dr. Blahota István versenybíró

 

5) Versenynapok:

1. forduló: 2023. szeptember 24.

2. forduló: 2023. október 22.

3. forduló: 2023. november 5.

4. forduló: 2023. november 19.

5. forduló: 2024. február 4.

6. forduló: 2024. február 25.

7. forduló: 2024. március 24.

8. forduló: 2024. április 14.

9. forduló: 2024. május 19.

Tartalék játéknapok: 2024. január 28., 2024. március 17., 2024. április 28.

6) Mérkőzések helye: A sorsolás szerinti, helyválasztó csapat versenyhelyisége.

7) Nevezési határidő: 2023. szeptember 10. A nevezés akkor érvényes, ha határidőig az alábbi

okmányok beérkeznek a Megyei Sakkszövetségbe:

A) versenyterem címe.

B) 2023. évi tagsági díj befizetésének igazolása.

C) nevezési díj befizetésének igazolása.

D) igazolások arról, hogy az egyesületnek nincs köztartozása A 2004. évi I. törvény 32. §-a

alapján. (NAV, azaz volt APEH és nem más!!!)) Csapatvezető vagy megbízott csapattársának

telefonszáma, illetve e-mail címe, melyen a versenybíróság az aktuális tudnivalókra, a sakk

és a bajnokság szabályainak a betartására hívja fel a figyelmet.

 

8) Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat/bajnoki év. Nevezési díj befizethető személyesen a sorsoláson, vagy a

Megyei Sakkszövetségben, számla ellenében.

9) Költségek: A Megyei Sakkszövetség fedezi a rendezés költségeit (szervezés, rendezés,

nyomtatványok, telefon, díjazás, MSSZ regisztráció, FIDE részére fizetendő játékosonkénti 1.- Euró

stb.) A sakkegyleteket terheli a csapatok kiadásai (bírói költség, nevezési díj, átigazolási díj: 2.000

 

Ft/fő; vendégjátékos díja: 6.000 Ft/fő; utazás, üdítő, óvás, stb.)

10) A bajnokság rendszere: 12 csapatig odavágós, körmérkőzés. 12 csapaton felüli nevezés esetén az

előző bajnokság helyezésének figyelembevételével Megyei I. és Megyei II. csoport kerülhet

kialakítására. A bajnokság pontos menetrendje a beérkezett nevezések függvényében a sorsoláson

kerül meghatározásra.

11) A helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért – büntető pontokkal

csökkentett – játszmapontok összege határozza meg. Holtverseny eldöntése:

A) csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2, döntetlen 1, vereség 0 pont)

B) egymás elleni eredmény

C) Berger-Sonneborn értékelés (melyet játszmapontok alapján kell kiszámítani).

12) Erősorrend-ív:

A) A csapatok erőlistáját a 2023.09.01-jén érvényes értékszámok figyelembevételével kell

elkészíteni, és 2023.09.15-ig eljuttatni a Megyei Sakkszövetséghez e-mailen (

lilianaaux0726@gmail.com ). Az erősorrendre csak versenyengedéllyel rendelkező játékos

vehető fel. Az erősorrendet a sportegyesület határozza meg, és a Versenybíróság hagyja jóvá. Az

erősorrend-íven alacsonyabb értékszámú versenyző akkor előzhet meg magasabb értékszámút,

ha értékszám-különbségük nem haladja meg a 150 pontot. Az erősorrendet a versenyév közben

megváltoztatni nem lehet. Új versenyző az erősorrend-ívre – az utolsó forduló kivételével –

bármikor felvehető. Értékszám nélküli játékos (ilyen a KOMIR értékszámú játékos is) az 1000

alatti értékszámosok után besorolható. Az erősorrend-ívek a szövetség honlapjáról lesznek

kinyomtathatók.

B) Amennyiben az NB-s egyesület a megyei csapatbajnokságban is indít csapatot, ekkor egy, az

összes játékost tartalmazó összefüggő, - a Magyar Sakkszövetség által hitelesített – erősorrend-

ívet kell benyújtani a Megyei Sakkszövetséghez. Ezen az egyes csapatokat úgynevezett

„vonalhúzással” különíti el a Versenybíróság. (lásd NB Versenykiírás 12. pont) és ez alapján

készíti el a megyei csb-s csapatok erősorrend-ívét. A vonal feletti játékosok saját csapatukban a

Sz-Sz-B. megyei csapatbajnokságban nem játszhatnak, kivéve a női, senior (1963.01.01. előtt

született) és ifjúsági játékosokat.

C) Egy csapat versenyév közbeni megszűnése esetén a játékosok átigazolhatók, de az új csapatában

szereplő játékos azon csapatok ellen még egyszer nem játszhat, amelyek ellen a folyó

bajnokságban az eredményjelentő lapon már szerepelt.

D) Azt a játékost, aki az elmúlt két bajnoki évben szerepelt erősorrend-íven, de nem játszott, a

vonalhúzás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

E) A megyei csb-n játszó versenyzők vendégjátékosi licence (6.000Ft/fő) 2023. augusztus 31-ig

váltható ki a Megyei Sakkszövetségnél a MSSZ Versenyirodájához történő egyidejű

felterjesztéssel. Azon játékosokra, akik az NB-ben játszanak és a 2023. évi osztályozókon

vendégjátékosként a megyei csapatukban kívánnak játszani, a 2023/2024. évi Nemzeti Sakk

Csapatbajnokság versenykiírása az irányadó. A bajnokság ideje alatt vendégjátékos licenc nem

váltható ki.

13) Külföldi játékosok szerepeltetése:

A) Az erősorrend-ívre korlátlan számú külföldi játékost lehet felvenni 2023. szeptember 5-ig.

B) A bajnokság megkezdése után külföldi játékos játékengedélyt nem kaphat.

C) Nem minősül külföldinek, akire az alábbi két feltétel közül legalább az egyik teljesül:

1) Magyar állampolgár, ide értve a magyar és más állampolgárt (kettős, illetve többes

állampolgár) is.

2) Aki a 2023. 09. 01-i FIDE-listán HUN jelzéssel szerepel.

D) Ifjúsági játékosként külföldi a megyei csapatbajnokságban nem szerepelhet.

E) A külföldi játékosok részére egy játékidényre szóló licencet kell kiváltani a Megyei

Sakkszövetségtől (12.700 Ft).

14) Sorsolás: a 2023. évben a Nyírségi VIDOR Sakkfesztivál alatt tartandó közgyűlésen. A

sorsoláson azok a csapatok vehetnek részt, akik a 7. pont szerint beneveztek. A sorsoláson a csapatok

képviselőinek megjelenése nem kötelező, de ajánlatos. A távolmaradásból fakadó esetleges

 

hátrányokért a Versenybíróság nem vállal felelősséget.

15) Egyéb rendelkezések:

A) Indokolt esetben a mérkőzések előrehozatala, illetve halasztása a két csapatvezető előzetes

megegyezése alapján lehetséges, melyet a mérkőzés előtt legalább 14 nappal a Megyei

Sakkszövetségnek be kell jelenteni. A két csapatvezető előzetes megegyezésével mérkőzések

előrehozhatók olyan hét szombati napjára is, amikor vasárnap is van mérkőzés. A mérkőzés

elhalasztásának díja 10.000 Ft, a mérkőzés csak azt követően halasztható el, hogy a halasztást

kérő csapat a halasztás díját a Megyei Sakkszövetségnek átutalta/megfizette, ennek elmaradása

esetén a mérkőzés nem halasztható el!

B) A mérkőzéseket a versenykiírásban megjelölt napokon kell lejátszani. A mérkőzések kezdési

ideje 10:00 óra. Ettől eltérő kezdés a sorsoláson kérhető. A kezdési időpontok kihirdetését

követően csak a két érdekelt csapat megegyezése alapján lehetséges kezdési időpontváltozás,

melyet a Megyei Sakkszövetségnek a mérkőzés előtt legalább 14 nappal előbb be kell jelenteni.

A kitűzött időpontban a világos bábokkal játszó versenyzők óráját el kell indítani. Az utazó

csapatra a várakozási idő 1 óra, mely után a mérkőzés - elvileg - elmarad, de a két csapat

megegyezése esetén a mérkőzés nagyobb késés esetén is lejátszható. A késésben vétkes csapat

legfeljebb 1 óra időhátránnyal sújtható. Az utolsó fordulóban a mérkőzések a kijelölt időpontban

egységesen 10:00 órakor kezdődnek.

C) Játékrend: kötelező játékidő 2,5 – 2,5 óra, összesen 5 óra. A mérkőzéseken egy időellenőrzés

van – a játszma végén. Ha egy versenyzőnek kevesebb mint öt perce van az óráján, akkor nem

köteles teljesíteni a játszmajegyzés követelményeit. A partik a gyorsított befejezés szerint érnek

véget. (Szab. 10. fejezet.)

D) A játszmák eredménye beszámít a FIDE értékszámba a 2023. és 2024. évi FIDE lista alapján.

Versenyjegyzőkönyv készítés, értékszám jóváírás minden hónapban a FIDE szabályok szerint.

E) Készletekről, sakkórákról, játszmalapról, eredményjelentő lapról a helyválasztó csapatnak kell

gondoskodni. A vendéglátóknak a mérkőzéseket a megyei csapatbajnokság rangjának megfelelő

asztalokkal, székekkel felszerelt, kielégítő fűtésű, világítású, zajmentes teremben kell

lebonyolítani. Az eredmény bejelentéséért és az eredményjelentő lap beküldéséért a

pályaválasztó csapat vezetője a felelős. A mérkőzés részletes, táblánkénti eredményét a forduló

napján 18:00 óráig a lilianaaux0726@gmail.com e-mail címen kell közölni, valamint a honlapon

való mielőbbi megjelenés végett a sakkszszbm@gmail.com címre is továbbítani kell. Az

eredményjelentő lapot és valamennyi játszmalap olvasható másolatát, (vagy az eredeti példányt)

a mérkőzést követő napon postára kell adni a következő címre: Dr. Gunyecz Zoltán, 4400

Nyíregyháza, Szarvas u. 26. Az eredményjelentő lapnak 5 munkanapon belül meg kell

érkeznie a játszmalapok eredeti, vagy másolati példányaival együtt, ennek elmaradása

esetén első esetben 1 büntetőpont, második esetben 2 büntetőpont, minden további esetben

további 3-3 büntetőpont levonására kerül sor. Amennyiben a pályaválasztó csapat

vezetőjének e mulasztása miatt a havi versenyjegyzőkönyvek tévesen kerülnek elkészítésre

és emiatt a FIDE, avagy a MSSZ szankciót alkalmaz, annak teljes összegét a mulasztó

csapat köteles a rendezőnek megtéríteni.

F) A versenyző a játszma során nem beszélgethet. A beszélgető játékost előbb szóbeli, majd írásbeli

figyelmeztetésben kell részesíteni, újabb ismétlődés esetén vesztesnek kell nyilvánítani. A játék

helyszínén a játékosnál könyv, újság, bármilyen jegyzet, mobil telefon, avagy egyéb

kommunikációs forrás (sétáló magnó, tv, rádió, számítógép vagy más zaj-és hangkeltő

eszköz) a FIDE 2014. július 1-i szabálymódosításai szerint nem lehet. Ha bármely ilyen

eszköz hangot produkál, a versenyző a játszmáját elveszti.

G) Ha egy mérkőzés elmarad, a mérkőzést pótlólag még a következő forduló előtt (legkésőbb a

következő második forduló előtt) le kell játszani. Az eset kivizsgálása után a vétkes csapat ellen

a Versenybíróság szankciókat alkalmazhat (ellenfél jogos és számlával igazolt kiadásainak

megtérítése, büntetőpont levonása, pénzbüntetés, súlyosabb esetekben összeredményével együtt

a bajnokságból való törlés). A határozat ellen 5 napon belül a MSSZ-hez lehet fellebbezni.

H) Ha egy versenyző egy óránál többet késik, a játszmát befejezettnek kell nyilvánítani és a pontot a

jelenlévő játékos kapja. Ez a játszma értékszám változást nem okoz. Ha mindkét versenyző több

mint 1 órát késik, akkor mindkettőt vesztesnek kell nyilvánítani. Ekkor egyik játékos (és csapat)

sem kap pontot, a kontumálást az eredményjelentő lapon jelezni kell (+ vagy – jelöléssel). Az 1-

2. táblán történő kontumált vesztést követően a csapat 1 büntetőpontot kap. Egyéb

 

szabálytalanság esetén, így különösen az eredményjelentő lap be nem küldése, ifjúsági

játékos hiánya, kontumálás be nem jelentése, egy játékos többszöri kontumálása stb. a

Versenybíróság büntető pontokat vonhat le.

I) Súlyos sportszerűtlenség esetén (komolytalan, sportszerűtlen játék, résztvevők és az eredmény

szándékos megváltoztatása, jogosulatlan játékos szerepeltetése, mérkőzés elmaradása,

botrányokozás, ellenfél sértegetése, szeszes ital a versenyterembe való bevitele, szeszes ital

fogyasztása stb.) egyes játszmák vagy az egész mérkőzés eredményének az ellenfél javára való

írása, illetve a bajnokságból való kizárásra ítélheti a Versenybíróság. A határozat ellen 5 napon

belül a Magyar Sakkszövetséghez lehet fellebbezni.

J) A bajnokcsapat kupa díjazásban részesül. A bajnokság 1-3 helyezett csapata oklevelet kap,

játékosai (max. 18 fő) érem díjazásban részesülnek.

K) Óvást legkésőbb a játéknapot követő szerdán 10-12 óra között írásban, az eredményjelentő lap

csatolásával a hivatalos csapatvezető tehet a Megyei Sakkszövetségben az óvási díj (10.000 Ft)

egyidejű befizetésével. Óvás esetén a Versenybíróság dönt, fellebbezni a Magyar

Sakkszövetséghez lehet, melynek döntése végleges. Eredményes óvás esetében az óvási díj

visszafizetésre kerül.

L) A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Szabálykönyvek ide vonatkozó paragrafusai

(Magyar Sakkszövetség Versenyszabályzata 4.3, Versenyszabályok csapatversenyekre (17.§ -

34.§) FIDE 2005. július 1-i szabályzata) és a Versenybíróság döntései az irányadók.

M) A versenybíróság – a csapatok egyetértésével – a sorsoláson a Versenykiírás egyes előírásait

pontosíthatja.

N) A csapatmérkőzés eredményét csak abban az estben lehet elfogadni, ha az előírt játszmák

kétharmadát ténylegesen lejátszották, ezért a mérkőzést csak akkor lehet megkezdeni, ha ez már

az indulásnál biztosítva van.

O) A versenyengedélyeket 2023. 12. 16-ig a 2024. évre meg kell újítani, melyről 2024. január 5-

ig – ha szükséges – új erősorrend készül.

 

Nyíregyháza, 2023. augusztus 27.

 

Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség Elnöksége