2018/2019 megyei CsB

Eredmények:

 

Sorsolás 2018/2019 

 

 


 Erősorrendek:


 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sakkszövetség

Nyíregyháza

Sz-Sz-B. megye 2018/2019. évi Megyei Sakkcsapatbajnokság

Versenykiírása 

 

1)A bajnokság célja:

A.) Csapatok közötti erőviszonyok felmérése.

B.) Versenyzési és FIDE értékszám szerzési lehetőség biztosítása.

C.) Bajnoki cím és osztályozós hely eldöntése.

 

2)Résztvevők: A MSSZ-szel tagsági viszonyban álló önálló sakkegyletek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek csapatai. Egy egyesület legfeljebb 2 csapatot indíthat.

 

3)A csapatokban versenyzők száma: 10 fő, ezen belül: 2 ifjúsági játékos (2000. 01. 01. után született) beállítása minden fordulóban kötelező. Az erősorrendre korlátlan számú vendégjátékos és külföldi igazolható, azonban fordulónként legfeljebb három vendégjátékos és egy külföldi játszhat. A külföldi játékos helyettesíthető vendégjátékossal.

 

4)A bajnokság rendezője: Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség 

Versenybíróság elnöke:Varga Péter elnökségi tag, FIDE bíró

tagjai:Trembácz László, elnökségi tag

Dr. Blahota István, elnökségi tag, versenybíró

 

5)Versenynapok: 1. ford.: 2018.10.14.  2. ford.: 2018.11.04.  3. ford.: 2018.11.25.  4. ford.: 2019.01.06.  5. ford.: 2019.01.20.  6. ford.: 2019.02.06.  7. ford.: 2019.03.03.  8. ford.: 2019.03.24. 9. ford.: 2019.04.14.

A sorsoláson kerül meghatározásra a tartaléknap és módosításra kerülhetnek a játéknapok is!

Tartalék játéknapok: 2019. 04.07. 

 

6)Mérkőzések helye: A sorsolás szerinti, helyválasztó csapat versenyhelyisége.

 

7)Nevezési határidő: 2018. október 5. A nevezés akkor érvényes, ha határidőig az alábbi okmányok beérkeznek a Megyei Sakkszövetségbe:

A)Versenyterem címe. 

B)2018. évi tagsági díj befizetésének igazolása. 

C)Nevezési díj befizetésének igazolása.

D)Igazolások arról, hogy az egyesületnek nincs köztartozása A 2004. évi I. törvény 32. §-a alapján. (NAV, azaz volt APEH és nem más!!!)) Csapatvezető, vagy megbízott csapattársának telefonszáma, illetve e-mail címe, melyen a versenybíróság az aktuális tudnivalókra, a sakk és a bajnokság szabályainak a betartására hívja fel a figyelmet.

 

8)Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat/bajnoki év. Nevezési díj befizethető személyesen a sorsoláson, vagy a Megyei Sakkszövetségben, számla ellenében.

 

9)Költségek: A Megyei Sakkszövetség fedezi a rendezés költségeit (szervezés, rendezés, nyomtatványok, telefon, díjazás, MSSZ regisztráció, FIDE részére fizetendő játékosonkénti 1.- Euró stb.) A sakkegyleteket terheli a csapatok kiadásai (bírói költség, nevezési díj, átigazolási díj: 2.000 Ft/fő; vendégjátékos díja: 6.000 Ft/fő; utazás, üdítő, óvás, stb.)

 

10)A bajnokság rendszere: 12 csapatig odavágós, körmérkőzés. 12 csapaton felüli nevezés esetén az előző bajnokság helyezésének figyelembevételével Megyei I. és Megyei II. csoport kerülhet kialakítására. A bajnokság pontos menetrendje a beérkezett nevezések függvényében a sorsoláson kerül meghatározásra.

 

11)A helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért – büntető pontokkal csökkentett – játszmapontok összege határozza meg. Holtverseny eldöntése:

A)csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2, döntetlen 1, vereség 0 pont) 

B)egymás elleni eredmény

C)Berger-Sonneborn értékelés (melyet játszmapontok alapján kell kiszámítani).

 

12)Erősorrend-ív:

A)A csapatok erőlistáját a 2018.10.01-jén érvényes értékszámok figyelembevételével kell elkészíteni, és 2018.10.05-ig eljuttatni a Megyei Sakkszövetséghez e-mailen (ibelnok@gmail.com). Az erősorrendre csak versenyengedéllyel rendelkező játékos vehető fel. Az erősorrendet a sportegyesület határozza meg, és a Versenybíróság hagyja jóvá. Az erősorrend-íven alacsonyabb értékszámú versenyző akkor előzhet meg magasabb értékszámút, ha értékszám-különbségük nem haladja meg a 150 pontot. Az erősorrendet a versenyév közben megváltoztatni nem lehet. Új versenyző az erősorrend-ívre – az utolsó forduló kivételével – bármikor felvehető. Értékszám nélküli játékos (ilyen a KOMIR értékszámú játékos is) az 1000 alatti értékszámosok után besorolható. Az erősorrend-ívek a szövetség honlapjáról lesznek kinyomtathatók.

B)Amennyiben az NB-s egyesület a megyei csapatbajnokságban is indít csapatot, ekkor egy, az összes játékost tartalmazó összefüggő, - a Magyar Sakkszövetség által hitelesített – erősorrend-ívet kell benyújtani a Megyei Sakkszövetséghez. Ezen az egyes csapatokat úgynevezett „vonalhúzással” különíti el a Versenybíróság. (lásd NB Versenykiírás 12. pont) és ez alapján készíti el a megyei csb-s csapatok erősorrend-ívét. A vonal feletti játékosok saját csapatukban a Sz-Sz-B. megyei csapatbajnokságban nem játszhatnak, kivéve a női, senior (1958.01.01. előtt született) és ifjúsági játékosokat. 

C)Egy csapat versenyév közbeni megszűnése esetén a játékosok átigazolhatók, de az új csapatában szereplő játékos azon csapatok ellen még egyszer nem játszhat, amelyek ellen a folyó bajnokságban az eredményjelentő lapon már szerepelt.

D)Azt a játékost, aki az elmúlt két bajnoki évben szerepelt erősorrend-íven, de nem játszott, a vonalhúzás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

E)Az NB-s csb-ben szereplő versenyzőknek vendégjátékosként játéklehetőségük van kizárólag alacsonyabb (területi) csapatbajnokságban történő szereplésre. Amennyiben NB-s csapat a megyei bajnokságban is indít csapatot, játékosa csak ezen megyei csapatban vehető fel erősorrend-ívre. Amennyiben az NB-s csapat a megyei bajnokságban nem indít csapatot, játékosa más megyei csapatban vendégjátékosként szerepelhet. A megyei csb-n ifjúsági táblán vendégjátékos nem szerepeltethető. A megyei csb-re nevező csapat erősorrend-ívére a fenti korlátozások figyelembe vételével korlátlan számú vendégjátékos vehető fel, de egy fordulóban legfeljebb három szerepelhet. 

F)A megyei csb-n játszó versenyzők vendégjátékosi licence (6.000Ft/fő) 2018. szeptember 4-ig váltható ki a Megyei Sakkszövetségnél a MSSZ Versenyirodájához történő egyidejű felterjesztéssel. Azon játékosokra, akik az NB-ben játszanak és a 2018. évi osztályozókon vendégjátékosként a megyei csapatukban kívánnak játszani, a 2018/19. évi Nemzeti Sakk Csapatbajnokság versenykiírása az irányadó. A bajnokság ideje alatt vendégjátékos licenc nem váltható ki.

 

13)Külföldi játékosok szerepeltetése:

A)Az erősorrend-ívre korlátlan számú külföldi játékost lehet felvenni 2018. szeptember 4-ig. 

B)A bajnokság megkezdése után külföldi játékos játékengedélyt nem kaphat.

C)Nem minősül külföldinek, akire az alábbi két feltétel közül legalább az egyik teljesül: 

1)Magyar állampolgár, ide értve a magyar és más állampolgárt (kettős, illetve többes állampolgár) is.

2)Aki a 2018. 10. 01-i FIDE-listán HUN jelzéssel szerepel.

D)Ifjúsági játékosként külföldi a megyei csapatbajnokságban nem szerepelhet.

E)A külföldi játékosok részére egy játékidényre szóló licencet kell kiváltani a Megyei Sakkszövetségtől (12.700 Ft).

 

14)Sorsolás: a 2018. évben a Nyírségi Torna befejező játéknapján, 2018. augusztus 26-án. A sorsoláson azok a csapatok vehetnek részt, akik a 7. pont szerint beneveztek. A sorsoláson a csapatok képviselőinek megjelenése nem kötelező, de ajánlatos. A távolmaradásból fakadó esetleges hátrányokért a Versenybíróság nem vállal felelősséget. 

 

15)Egyéb rendelkezések:

A)Indokolt esetben a mérkőzések előrehozatala, illetve halasztása a két csapatvezető előzetes megegyezése alapján lehetséges, melyet a mérkőzés előtt legalább 14 nappal a Megyei Sakkszövetségnek be kell jelenteni. 

B)A mérkőzéseket a versenykiírásban megjelölt napokon kell lejátszani. A mérkőzések kezdési ideje 10:00 óra. Ettől eltérő kezdés a sorsoláson kérhető. A kezdési időpontok kihirdetését követően csak a két érdekelt csapat megegyezése alapján lehetséges kezdési időpontváltozás, melyet a Megyei Sakkszövetségnek a mérkőzés előtt legalább 14 nappal előbb be kell jelenteni. A kitűzött időpontban a világos bábokkal játszó versenyzők óráját el kell indítani. Az utazó csapatra a várakozási idő 1 óra, mely után a mérkőzés - elvileg - elmarad, de a két csapat megegyezése esetén a mérkőzés nagyobb késés esetén is lejátszható. A késésben vétkes csapat legfeljebb 1 óra időhátránnyal sújtható. Az utolsó fordulóban a mérkőzések a kijelölt időpontban egységesen 10:00 órakor kezdődnek.

C)Játékrend: kötelező játékidő 2,5 – 2,5 óra összesen 5 óra. A mérkőzéseken egy időellenőrzés van – a játszma végén. Ha egy versenyzőnek kevesebb mint öt perce van az óráján, akkor nem köteles teljesíteni a játszmajegyzés követelményeit. A partik a gyorsított befejezés szerint érnek véget. (Szab. 10. fejezet.)

D)A játszmák eredménye beszámít a FIDE értékszámba a 2018. és 2019. évi FIDE lista alapján. Versenyjegyzőkönyv készítés, értékszám jóváírás minden hónapban a FIDE szabályok szerint.

E)Készletekről, sakkórákról, játszmalapról, eredményjelentő lapról a helyválasztó csapatnak kell gondoskodni. A vendéglátóknak a mérkőzéseket a megyei csapatbajnokság rangjának megfelelő asztalokkal, székekkel felszerelt, kielégítő fűtésű, világítású, zajmentes teremben kell lebonyolítani. Az eredmény bejelentéséért és az eredményjelentő lap beküldéséért a pályaválasztó csapat vezetője a felelős. A mérkőzés részletes, táblánkénti eredményét a forduló napján 18:00 óráig a 06-30-910-8653 hívószámú telefonon vagy a janpetrosz@gmail.com e-mail címen kell közölni, valamint a honlapon való mielőbbi megjelenés végett a sakkszszbm@gmail.com címre is továbbítani kell. Az eredményjelentő lapot és valamennyi játszmalap olvasható másolatát, (vagy az eredeti példányt) a mérkőzést követő napon postára kell adni a következő címre: Dr. Gunyecz Zoltán, 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 26. Az eredményjelentő lapnak 5 munkanapon belül meg kell érkeznie a játszmalapok eredeti, vagy másolati példányaival együtt, ennek elmaradása esetén első esetben 1 büntetőpont, második esetben 2 büntetőpont, minden további esetben további 3-3 büntetőpont levonására kerül sor. Amennyiben a pályaválasztó csapat vezetőjének e mulasztása miatt a havi versenyjegyzőkönyvek tévesen kerülnek elkészítésre és emiatt a FIDE, avagy a MSSZ szankciót alkalmaz, annak teljes összegét a mulasztó csapat köteles a rendezőnek megtéríteni.

F)A versenyző a játszma során nem beszélgethet. A beszélgető játékost előbb szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetésben kell részesíteni, újabb ismétlődés esetén vesztesnek kell nyilvánítani. A játék helyszínén a játékosnál könyv, újság, bármilyen jegyzet, mobil telefon, avagy egyéb kommunikációs forrás (sétáló magnó, tv, rádió, számítógép vagy más zaj-és hangkeltő eszköz) a FIDE 2014. július 1-i szabálymódosításai szerint nem lehet. Ha bármely ilyen eszköz hangot produkál, a versenyző a játszmáját elveszti.

G)Ha egy mérkőzés elmarad, a mérkőzést pótlólag még a következő forduló előtt (legkésőbb a következő második forduló előtt) le kell játszani. Az eset kivizsgálása után a vétkes csapat ellen a Versenybíróság szankciókat alkalmazhat (ellenfél jogos és számlával igazolt kiadásainak megtérítése, büntetőpont levonása, pénzbüntetés, súlyosabb esetekben összeredményével együtt a bajnokságból való törlés). A határozat ellen 5 napon belül a MSSZ-hez lehet fellebbezni. 

H)Ha egy versenyző egy óránál többet késik, a játszmát befejezettnek kell nyilvánítani és a pontot a jelenlévő játékos kapja. Ez a játszma értékszám változást nem okoz. Ha mindkét versenyző több mint 1 órát késik, akkor mindkettőt vesztesnek kell nyilvánítani. Ekkor egyik játékos (és csapat) sem kap pontot, a kontumálást az eredményjelentő lapon jelezni kell (+ vagy – jelöléssel). Szabálytalanság esetén, így különösen az eredmény telefonon való bejelentésének elmulasztása, eredményjelentő lap be nem küldése, ifjúsági játékos hiánya, kontumálás be nem jelentése, egy játékos többszöri kontumálása stb. a Versenybíróság büntető pontokat vonhat le.

I)Súlyos sportszerűtlenség esetén (komolytalan, sportszerűtlen játék, résztvevők és az eredmény szándékos megváltoztatása, jogosulatlan játékos szerepeltetése, mérkőzés elmaradása, botrányokozás, ellenfél sértegetése, szeszes ital a versenyterembe való bevitele, szeszes ital fogyasztása stb.) egyes játszmák vagy az egész mérkőzés eredményének az ellenfél javára való írása, illetve a bajnokságból való kizárásra ítélheti a Versenybíróság. A határozat ellen 5 napon belül a Magyar Sakkszövetséghez lehet fellebbezni.

J)A bajnokcsapat kupa díjazásban részesül. A bajnokság 1-3 helyezett csapata oklevelet kap, játékosai (max. 18 fő) érem díjazásban részesülnek. 

K)Óvást legkésőbb a játéknapot követő szerdán 10-12 óra között írásban, az eredményjelentő lap csatolásával a hivatalos csapatvezető tehet a Megyei Sakkszövetségben az óvási díj (10.000 Ft) egyidejű befizetésével. Óvás esetén a Versenybíróság dönt, fellebbezni a Magyar Sakkszövetséghez lehet, melynek döntése végleges. Eredményes óvás esetében az óvási díj visszafizetésre kerül.

L)A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Szabálykönyvek ide vonatkozó paragrafusai (Magyar Sakkszövetség Versenyszabályzata 4.3, Versenyszabályok csapatversenyekre (17.§ - 34.§) FIDE 2005. július 1-i szabályzata) és a Versenybíróság döntései az irányadók.

M)A versenybíróság – a csapatok egyetértésével – a sorsoláson a Versenykiírás egyes előírásait pontosíthatja.

N)A csapatmérkőzés eredményét csak abban az estben lehet elfogadni, ha az előírt játszmák kétharmadát ténylegesen lejátszották, ezért a mérkőzést csak akkor lehet megkezdeni, ha ez már az indulásnál biztosítva van.

O)A versenyengedélyeket 2018. 12. 16-ig a 2019. évre meg kell újítani, melyről 2019. január 5-ig – ha szükséges – új erősorrend készül.

 

 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 25.

 

 

Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség Elnök


 

 

TISZTELT SPORTTÁRSAK!

A megyei sakk csapatok kapitányainak értekezlete 2018. augusztus 26. napján a Continental Arénában volt megtartva, a Nyírségi VIDOR Fesztivál fő versenyének befejező fordulata előtt.

A csapatkapitányi értekezlet célja a 2017/18-as megyei csb díjkiosztójának megtartása és a 2018/19-es csb versenykiírásának megvitatása volt.

A következő csapatok képviseltették magukat, a csapat neve mögött zárójelben a képviselő:

Dávid SC (Morvai Pál)

Vajai II. Rákóczi Ferenc SE( Kovalcsik Zoltán)

Kisvárda (Lakatos Krisztián)

Nyíregyházi Sportcentrum(Dr. Blahota István)

Balkány( Varró Miklós)

Nyírbátor (Tóth János)

Nagyhalász (Dr. Gunyecz Zoltán)

Fehérgyarmat (Varga Péter)

Nyíregyházi Egyetem (Benicsák János, Trembácz László)

A csapatkapitányi értekezlet egyhangúan, ellenvélemény nélkül úgy foglalt állást, hogy a 2018/19-es megyei csb versenykiírásában érdemben ne változzon semmi sem, így különösen a helyezések eldöntése, NB-s csapatok vonalhúzása stb. ne változzon, csakis azok, melyek valóban szükségesek.

A csapatkapitányok(képviselők) bejelentették,hogy valamennyi csapat indul a megyei csb-n, a Nyíregyházi Egyetem(NYESE) két csapatot indít, így 10 csapat vesz részt a megyei csb. Küzdelmeiben.

Ezután meghatározásra kerültek a játéknapok azzal, hogy amennyiben egy-egy fordulóra olyan versenyt „szerveznének rá”, melyen több sakkozó indul, a versenybíróság elhalaszthatja a fordulót.

1. forduló-2018.10.14.

2. forduló-2018.11.04.

3. forduló-2018.11.25.

4. forduló-2019.01.06.

5. forduló-2019.01.20.

6.forduló-2019.02.06.

7.forduló-2019.03.03.

8.forduló-2019.03.24.

9.forduló-2019.04.14.

Tartalék játéknap:2019.04.07.

Benicsák János kérte, a sorsolás annyiban legyen párosítás, hogy a két NYESE csapat egyszerre ne játsszon otthon. Mivel ezzel a csapatkapitányok(képviselők) nem tiltakoztak, hanem azzal egyetértettek, Trembácz László elsőként húzott sorszámot, melyhez lett igazítva a klub második csapatának sorszáma. Ezek után a képviselők a helyezés sorrendjében húztak sorszámot, a csapatok sorszáma a következő:

1. Vaja

2. Balkány

3. Fehérgyarmat

4. NYESE 2.

5. Nyíregyházi Sportcentrum 2.

6. Nagyhalász

7. Kisvárda

8. Nyírbátor

9. NYESE 3

10. Dávid

A fentiek miatt az első forduló (2018. október 14.) párosítása a következő:

Vaja-Dávid

Balkány-NYESE 3

Fehérgyarmat- Nyírbátor

NYESE 2- Kisvárda

Nyíregyházi Sportcentrum- Nagyhalász

Ezek után sor került a 2017/18-as csb díjkiosztójára, Varga Péter elnökségi tag, a versenybíróság elnöke átadta Dr. Blahota István csapatkapitány(Nyíregyházi Sportcentrum 2) részére a kupát és az arany érmeket, Trembácz László csapatkapitány(Piremon 2) részére az ezüst érmeket, Lakatos Krisztián csapatkapitány(Kisvárda) részére a bronzérmeket.