XXXII. Nyírségi Torna Nemzetközi nyílt sakkverseny 2013. július 8–14.

VÉGEREDMÉNYEK:   Fényképek:

Győztesek


 

Versenykiírás letöltése:

Tisztelt Sporttársak!

A XXXII. Nyírségi Torna (2013.július 8-14.) idejére a rendezőség kedvezményes áron
ebédelési lehetőséget biztosít.
Az ebéd ára egységesen 604 Ft.
Az ebéd igénylésének a módja: az adott napot megelőző nap 12 órájáig a szervezőknél,illetve a konyhán kell igényelni a másnapi ebédjegyet, a verseny első,
hétfői(2013.július 8.)napjára szóló ebédjegyet legkésőbb 2013.július 5.12 óráig kell igényelni a szervezőknél.
A menüsor az alábbi, igény esetén a kollégiumban reggelizési lehetőség is megoldható.

Tisztelt Zoltán  

   

A levelem mellékleteként csatolva a következő ételekkel várjuk kedves VENDÉGEINKET.  

 

Étlap

 

 


 

Internetes nevezés:

Nevezettek névsora                        XXXII.Nyírségi  Torna
 

 

             Nemzetközi  nyíltsakkverseny 

 

2013.július 814.

 

 

Aversenyrendezõje:Sz-Sz-BmegyeiSakkszövetség

 

rendezõ:RáczIstván 

Aversenyhelyszíne:Széchenyi István Közgazdasági InformatikaiSzakközépiskolaésKollégium,4400Nyíregyháza,Városmajor u. 4.sz. 

Nevezési  határidõ:2013.július5. 

Lebonyolítás:9fordulóssvájcirendszeraFIDEszabályaiszerint 

 

*** 

Program: 

 

Július8.                    11.00–13.00.:    Beérkezés,regisztráció 

          13.00–14.00.:    Megnyitó,párosítás 

         14.00.:    1.fordu 

Július9.                                    8.30.:   2.forduló

                                                    15.00:    3. forduló 

Július 10.                                 8.30.:    4. forduló

Július 11.                                 8.30.:    5. forduló

                                                   15.00:    6.  forduló

Július 12.                                 8.30.:    7. forduló

Július 13.                                 8.30.:    8. forduló

Július 14.                                 8.00.:   9. forduló

 

        15.00.:    Eredményhirdetés 

 

      Fõbíró:    VargaPéter,FIDEbíró 

 

*** 

Szállás:kollégiumiszobákban,aversenyhelyszínén a szervezőkön keresztül1700Ft/fõ/éjáron + IFA. A kollégium épületében ingyenes a wifi.

 

Étkezés:Elõfizetésesmenüaversenyhelyszínén,

kb. 610Ft/ebéd.

 

Holtversenyeldöntése:1.Buchholz2.Berger

3.Progresszív4.TPR

 

***

 

Nevezés  ésinformáció:

RáczIstván4400Nyíregyháza,Etelköz20.VI/21.  (30)373-7687,  (42)447-373telefonszámokon, valamint Varga Péter (20) 997-1136, illetve Gunyecz Zoltán (30)910-8653.Nevezés:a sakkszszbm@gmail.com e-mailcímen.

Anevezéseketnemigazoljukvissza. A nevezettek listája megtekinthető a sakkszszbm.unsoft.hu honlapon

Anevezési  díjmagábanfoglaljaazautóbuszjáratokraszólókedvezményesjegyeket.SóstógyógyfürdőstrandjairabeleértveazélményfürdőtisvalamintaVárosifürdőbe és a Sóstói Állatparkba a versenyzők50%-oskedvezménytkapnak.

 

 

„A”csoport:

 

Résztvevõk:  Aversenyzõkcsakérvényesversenyengedélybirto- kábanindulhatnakaversenyen.AkülföldiversenyzõknekérvényesFRDdíjjalkellrendelkezniük.

 

Díjazás:(Díjalap336000Ft,melylegalább50fõeseténérvényes)

 

 

1.helyezés

   80000Ft

        6.helyezés

21000Ft

2.helyezés

60000Ft

7.helyezés

18000Ft

3.helyezés

40000Ft

8. helyezés

15000Ft

4.helyezés

30000Ft

9.helyezés

12000Ft

5.helyezés

25000Ft

10.helyezés

10000Ft

 

 

Különdíjak: 5000Ft(kategóriánkéntlegalább5fõesetén)

 

–LegjobbFIDE-értékszámmal  nemrendelkezõ

–Legjobbifjúsági(1995. január 1. után született)

–Legjobbhölgyversenyzõ

–Legjobbsenior(1953. december 31. előtt született)

–LegjobbSz-Sz-Bmegyeiversenyzõ

 

Játékidõ:90perc(1  h30min)versenyzõnként  40  lépésre,  majdtovábbi30percjátékosonkénta összeslépésre,mindkétjátékszakasz- banmegtettlépésenként30másodpercfixtöbbletidõvel.Ajátszmajegyzésevégigkötelezõ,döntetlentkizárólagaFIDESakkjátékSza-bályzat5.2(d)és(e)esetébenlehetigényelni.

 

Nevezési  díjak:

Fideélõnélkül:                                               7000Ft

Fideélõsök:-2000                                          6000Ft

2001-2200                                                       5000Ft

2201-2399                                                       4000Ft

 

Helyszíni  nevezésesetén1000Ftpótdíjatkellfizetni.

NemfizetneknevezésidíjataGM,IMcímviselõk,valaminta

2400felettijátékosok.

 

***

 

Egyéb,általánostudnivalók:

–Díjcsakegy jogcímenkapható.Adíjakadókötelesekésmegosztás- ranemkerülnek.AdíjakkifizetésénekfeltételeazadókártyaésaTAJ igazolványbemutatása!

–Óvásidíj5000Ft,melyjogosóváseseténvisszafizetésrekerül.

–Aversenyhelyszíneavasútállomástól12-esautóbusszalközelíthetõmeg(7.megálló).

–Arendezőaversenykiírásmegváltoztatásánakajogátfenntartja.


 

„B”csoport:

 

Résztvevõk:  FIDE  2000alatt,  illetveFIDE  értékszámmal  nemrendelkezõk.

Díjazás:(Díjalap 200 000 Ft, amely legalább60fõesetén évényes)

 

 

1.helyezés

40000Ft

5.helyezés

18000Ft

2.helyezés

30000Ft

6.helyezés

16000Ft

3.helyezés

25000Ft

7.helyes:

14000Ft

4.helyezés

20000Ft

8.helyes:

12000Ft

 

 

Különdíjak:5000Ft(kategóriánkéntlegalább5fõesetén)

 

–LegjobbFIDE-értékszámmal  nemrendelkezõ

–Legjobbifjúsági(1995. január 1. után született)

–Legjobbhölgyversenyzõ

–Legjobbsenior(1953. december 31. előtt született)

–LegjobbSz-Sz-Bmegyeiversenyzõ

 

Nevezési  j:

 

–1800-2000:                                 4000Ft

–1800alatt:                                    4500Ft

 –FIDEértékszámnélkül:           5000Ft

 

Játékidõ:Ugyanazmintaz„A"csoporté.

 

„C”csoport:

Szabadidõsjellegûgyermekverseny

 

Résztvevõk:14évalattiak,akiknekértékszáma1400alatti.Aver- senyenvalórészvételhezversenyengedélynemszükséges.

 

jas:

1.helyezett:Kupa,érem,oklevél,tárgyjutalom

2.helyezett:érem,oklevél,tárgyjutalom

3.helyezett:érem,oklevél,tárgyjutalom

 

Különdíjak(oklevél,sakkirodalom):

–Legjobbleány

–Legjobb10évalatti (2003. január 1. után született)

–Legjobb12évalatti (2001. január 1. után született)

 

Nevezési  j:2500Ft/fõ.

A résztvevők számának függvényében a rendezőség a különdíjak számát bővítheti.

Program:Azelsõésazutolsójátéknapon1-1forduló,atöbbijáték- napon2-2forduló.

 

Játékidõ:Játékosonként1-1óra.Ajátszmátírninemkell,desakkórahasználatakötelezõ.