Sz-Sz-B. megye 2019/2020. évi Megyei Sakkcsapatbajnokság

Sorsolás és eredmények:

Erősorrendek:


Tisztelt Sporttársak!

A Mai napon a Versenybíróság Kirják Róbert elnök úrral egyetértésben akként határozott, hogy a 2019/20. évi Sz-Sz-B Megyei csapatbajnokság befejező fordulójára 2020. szeptember 6. napján kerül sor. A mérkőzések a versenykiírásnak és a sorsolásnak megfelelően 10 órakor kezdődnek a hazai csapatok versenytermében.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sakkszövetség

Nyíregyháza

Sz-Sz-B. megye 2019/2020. évi Megyei Sakkcsapatbajnokság

Versenykiírása 

 

1)A bajnokság célja:

A.) Csapatok közötti erőviszonyok felmérése.

B.) Versenyzési és FIDE értékszám szerzési lehetőség biztosítása.

C.) Bajnoki cím és osztályozós hely eldöntése.

 

2)Résztvevők: A MSSZ-szel tagsági viszonyban álló önálló sakkegyletek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek csapatai. Egy egyesület legfeljebb 2 csapatot indíthat.

 

3)A csapatokban versenyzők száma: 10 fő, ezen belül: 2 ifjúsági játékos (2001. 01. 01. után született) beállítása minden fordulóban kötelező. Az erősorrendre korlátlan számú vendégjátékos és külföldi igazolható, azonban fordulónként legfeljebb három vendégjátékos és egy külföldi játszhat. A külföldi játékos helyettesíthető vendégjátékossal.

 

4)A bajnokság rendezője: Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség 

Versenybíróság elnöke:Varga Péter elnökségi tag, FIDE bíró

tagjai:Trembácz László, elnökségi tag

Dr. Blahota István, elnökségi tag, versenybíró

 

5)Versenynapok: 1. ford.: 2019.09.29.  2. ford.: 2019.10.06.  3. ford.: 2019.10.20.  4. ford.: 2019.11.24.  5. ford.: 2020.01.12.  6. ford.: 2020.01.26.  7. ford.: 2020.02.09.  8. ford.: 2020.03.01. 9. ford.: 2020.04.12.

A sorsoláson kerül meghatározásra a tartaléknap és módosításra kerülhetnek a játéknapok is!

Tartalék játéknapok: 2020.02.23. és 2020.04.05 

 

6)Mérkőzések helye: A sorsolás szerinti, helyválasztó csapat versenyhelyisége.

 

7)Nevezési határidő: 2019. szeptember 10. A nevezés akkor érvényes, ha határidőig az alábbi okmányok beérkeznek a Megyei Sakkszövetségbe:

A)Versenyterem címe. 

B)2019. évi tagsági díj befizetésének igazolása. 

C)Nevezési díj befizetésének igazolása.

D)Igazolások arról, hogy az egyesületnek nincs köztartozása A 2004. évi I. törvény 32. §-a alapján. (NAV, azaz volt APEH és nem más!!!)) Csapatvezető, vagy megbízott csapattársának telefonszáma, illetve e-mail címe, melyen a versenybíróság az aktuális tudnivalókra, a sakk és a bajnokság szabályainak a betartására hívja fel a figyelmet.

 

8)Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat/bajnoki év. Nevezési díj befizethető személyesen a sorsoláson, vagy a Megyei Sakkszövetségben, számla ellenében.

 

9)Költségek: A Megyei Sakkszövetség fedezi a rendezés költségeit (szervezés, rendezés, nyomtatványok, telefon, díjazás, MSSZ regisztráció, FIDE részére fizetendő játékosonkénti 1.- Euró stb.) A sakkegyleteket terheli a csapatok kiadásai (bírói költség, nevezési díj, átigazolási díj: 2.000 Ft/fő; vendégjátékos díja: 6.000 Ft/fő; utazás, üdítő, óvás, stb.)

 

10)A bajnokság rendszere: 12 csapatig odavágós, körmérkőzés. 12 csapaton felüli nevezés esetén az előző bajnokság helyezésének figyelembevételével Megyei I. és Megyei II. csoport kerülhet kialakítására. A bajnokság pontos menetrendje a beérkezett nevezések függvényében a sorsoláson kerül meghatározásra.

 

11)A helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért – büntető pontokkal csökkentett – játszmapontok összege határozza meg. Holtverseny eldöntése:

A)csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2, döntetlen 1, vereség 0 pont) 

B)egymás elleni eredmény

C)Berger-Sonneborn értékelés (melyet játszmapontok alapján kell kiszámítani).

 

12)Erősorrend-ív:

A)A csapatok erőlistáját a 2019.09.01-jén érvényes értékszámok figyelembevételével kell elkészíteni, és 2019.10.05-ig eljuttatni a Megyei Sakkszövetséghez e-mailen (ibelnok@gmail.com). Az erősorrendre csak versenyengedéllyel rendelkező játékos vehető fel. Az erősorrendet a sportegyesület határozza meg, és a Versenybíróság hagyja jóvá. Az erősorrend-íven alacsonyabb értékszámú versenyző akkor előzhet meg magasabb értékszámút, ha értékszám-különbségük nem haladja meg a 150 pontot. Az erősorrendet a versenyév közben megváltoztatni nem lehet. Új versenyző az erősorrend-ívre – az utolsó forduló kivételével – bármikor felvehető. Értékszám nélküli játékos (ilyen a KOMIR értékszámú játékos is) az 1000 alatti értékszámosok után besorolható. Az erősorrend-ívek a szövetség honlapjáról lesznek kinyomtathatók.

B)Amennyiben az NB-s egyesület a megyei csapatbajnokságban is indít csapatot, ekkor egy, az összes játékost tartalmazó összefüggő, - a Magyar Sakkszövetség által hitelesített – erősorrend-ívet kell benyújtani a Megyei Sakkszövetséghez. Ezen az egyes csapatokat úgynevezett „vonalhúzással” különíti el a Versenybíróság. (lásd NB Versenykiírás 12. pont) és ez alapján készíti el a megyei csb-s csapatok erősorrend-ívét. A vonal feletti játékosok saját csapatukban a Sz-Sz-B. megyei csapatbajnokságban nem játszhatnak, kivéve a női, senior (1959.01.01. előtt született) és ifjúsági játékosokat. 

C)Egy csapat versenyév közbeni megszűnése esetén a játékosok átigazolhatók, de az új csapatában szereplő játékos azon csapatok ellen még egyszer nem játszhat, amelyek ellen a folyó bajnokságban az eredményjelentő lapon már szerepelt.

D)Azt a játékost, aki az elmúlt két bajnoki évben szerepelt erősorrend-íven, de nem játszott, a vonalhúzás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

E)Az NB-s csb-ben szereplő versenyzőknek vendégjátékosként játéklehetőségük van kizárólag alacsonyabb (területi) csapatbajnokságban történő szereplésre. Amennyiben NB-s csapat a megyei bajnokságban is indít csapatot, játékosa csak ezen megyei csapatban vehető fel erősorrend-ívre. Amennyiben az NB-s csapat a megyei bajnokságban nem indít csapatot, játékosa más megyei csapatban vendégjátékosként szerepelhet. A megyei csb-n ifjúsági táblán vendégjátékos nem szerepeltethető. A megyei csb-re nevező csapat erősorrend-ívére a fenti korlátozások figyelembe vételével korlátlan számú vendégjátékos vehető fel, de egy fordulóban legfeljebb három szerepelhet. 

F)A megyei csb-n játszó versenyzők vendégjátékosi licence (6.000Ft/fő) 2019. szeptember 4-ig váltható ki a Megyei Sakkszövetségnél a MSSZ Versenyirodájához történő egyidejű felterjesztéssel. Azon játékosokra, akik az NB-ben játszanak és a 2019. évi osztályozókon vendégjátékosként a megyei csapatukban kívánnak játszani, a 2019/2020. évi Nemzeti Sakk Csapatbajnokság versenykiírása az irányadó. A bajnokság ideje alatt vendégjátékos licenc nem váltható ki.

 

13)Külföldi játékosok szerepeltetése:

A)Az erősorrend-ívre korlátlan számú külföldi játékost lehet felvenni 2019. szeptember 4-ig. 

B)A bajnokság megkezdése után külföldi játékos játékengedélyt nem kaphat.

C)Nem minősül külföldinek, akire az alábbi két feltétel közül legalább az egyik teljesül: 

1)Magyar állampolgár, ide értve a magyar és más állampolgárt (kettős, illetve többes állampolgár) is.

2)Aki a 2019. 10. 01-i FIDE-listán HUN jelzéssel szerepel.

D)Ifjúsági játékosként külföldi a megyei csapatbajnokságban nem szerepelhet.

E)A külföldi játékosok részére egy játékidényre szóló licencet kell kiváltani a Megyei Sakkszövetségtől (12.700 Ft).

 

14)Sorsolás: a 2019. évben a Nyírségi Torna befejező játéknapján, 2019. augusztus 25-én. A sorsoláson azok a csapatok vehetnek részt, akik a 7. pont szerint beneveztek. A sorsoláson a csapatok képviselőinek megjelenése nem kötelező, de ajánlatos. A távolmaradásból fakadó esetleges hátrányokért a Versenybíróság nem vállal felelősséget. 

 

15)Egyéb rendelkezések:

A)Indokolt esetben a mérkőzések előrehozatala, illetve halasztása a két csapatvezető előzetes megegyezése alapján lehetséges, melyet a mérkőzés előtt legalább 14 nappal a Megyei Sakkszövetségnek be kell jelenteni. 

B)A mérkőzéseket a versenykiírásban megjelölt napokon kell lejátszani. A mérkőzések kezdési ideje 10:00 óra. Ettől eltérő kezdés a sorsoláson kérhető. A kezdési időpontok kihirdetését követően csak a két érdekelt csapat megegyezése alapján lehetséges kezdési időpontváltozás, melyet a Megyei Sakkszövetségnek a mérkőzés előtt legalább 14 nappal előbb be kell jelenteni. A kitűzött időpontban a világos bábokkal játszó versenyzők óráját el kell indítani. Az utazó csapatra a várakozási idő 1 óra, mely után a mérkőzés - elvileg - elmarad, de a két csapat megegyezése esetén a mérkőzés nagyobb késés esetén is lejátszható. A késésben vétkes csapat legfeljebb 1 óra időhátránnyal sújtható. Az utolsó fordulóban a mérkőzések a kijelölt időpontban egységesen 10:00 órakor kezdődnek.

C)Játékrend: kötelező játékidő 2,5 – 2,5 óra összesen 5 óra. A mérkőzéseken egy időellenőrzés van – a játszma végén. Ha egy versenyzőnek kevesebb mint öt perce van az óráján, akkor nem köteles teljesíteni a játszmajegyzés követelményeit. A partik a gyorsított befejezés szerint érnek véget. (Szab. 10. fejezet.)

D)A játszmák eredménye beszámít a FIDE értékszámba a 2019. és 2020. évi FIDE lista alapján. Versenyjegyzőkönyv készítés, értékszám jóváírás minden hónapban a FIDE szabályok szerint.

E)Készletekről, sakkórákról, játszmalapról, eredményjelentő lapról a helyválasztó csapatnak kell gondoskodni. A vendéglátóknak a mérkőzéseket a megyei csapatbajnokság rangjának megfelelő asztalokkal, székekkel felszerelt, kielégítő fűtésű, világítású, zajmentes teremben kell lebonyolítani. Az eredmény bejelentéséért és az eredményjelentő lap beküldéséért a pályaválasztó csapat vezetője a felelős. A mérkőzés részletes, táblánkénti eredményét a forduló napján 18:00 óráig a 06-30-910-8653 hívószámú telefonon vagy a janpetrosz@gmail.com és az  ibelnok@gmail.com e-mail címen kell közölni, valamint a honlapon való mielőbbi megjelenés végett a sakkszszbm@gmail.com címre is továbbítani kell. Az eredményjelentő lapot és valamennyi játszmalap olvasható másolatát, (vagy az eredeti példányt) a mérkőzést követő napon postára kell adni a következő címre: Dr. Gunyecz Zoltán, 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 26. Az eredményjelentő lapnak 5 munkanapon belül meg kell érkeznie a játszmalapok eredeti, vagy másolati példányaival együtt, ennek elmaradása esetén első esetben 1 büntetőpont, második esetben 2 büntetőpont, minden további esetben további 3-3 büntetőpont levonására kerül sor. Amennyiben a pályaválasztó csapat vezetőjének e mulasztása miatt a havi versenyjegyzőkönyvek tévesen kerülnek elkészítésre és emiatt a FIDE, avagy a MSSZ szankciót alkalmaz, annak teljes összegét a mulasztó csapat köteles a rendezőnek megtéríteni.

F)A versenyző a játszma során nem beszélgethet. A beszélgető játékost előbb szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetésben kell részesíteni, újabb ismétlődés esetén vesztesnek kell nyilvánítani. A játék helyszínén a játékosnál könyv, újság, bármilyen jegyzet, mobil telefon, avagy egyéb kommunikációs forrás (sétáló magnó, tv, rádió, számítógép vagy más zaj-és hangkeltő eszköz) a FIDE 2014. július 1-i szabálymódosításai szerint nem lehet. Ha bármely ilyen eszköz hangot produkál, a versenyző a játszmáját elveszti.

G)Ha egy mérkőzés elmarad, a mérkőzést pótlólag még a következő forduló előtt (legkésőbb a következő második forduló előtt) le kell játszani. Az eset kivizsgálása után a vétkes csapat ellen a Versenybíróság szankciókat alkalmazhat (ellenfél jogos és számlával igazolt kiadásainak megtérítése, büntetőpont levonása, pénzbüntetés, súlyosabb esetekben összeredményével együtt a bajnokságból való törlés). A határozat ellen 5 napon belül a MSSZ-hez lehet fellebbezni. 

H)Ha egy versenyző egy óránál többet késik, a játszmát befejezettnek kell nyilvánítani és a pontot a jelenlévő játékos kapja. Ez a játszma értékszám változást nem okoz. Ha mindkét versenyző több mint 1 órát késik, akkor mindkettőt vesztesnek kell nyilvánítani. Ekkor egyik játékos (és csapat) sem kap pontot, a kontumálást az eredményjelentő lapon jelezni kell (+ vagy – jelöléssel). Szabálytalanság esetén, így különösen az eredmény telefonon való bejelentésének elmulasztása, eredményjelentő lap be nem küldése, ifjúsági játékos hiánya, kontumálás be nem jelentése, egy játékos többszöri kontumálása stb. a Versenybíróság büntető pontokat vonhat le.

I)Súlyos sportszerűtlenség esetén (komolytalan, sportszerűtlen játék, résztvevők és az eredmény szándékos megváltoztatása, jogosulatlan játékos szerepeltetése, mérkőzés elmaradása, botrányokozás, ellenfél sértegetése, szeszes ital a versenyterembe való bevitele, szeszes ital fogyasztása stb.) egyes játszmák vagy az egész mérkőzés eredményének az ellenfél javára való írása, illetve a bajnokságból való kizárásra ítélheti a Versenybíróság. A határozat ellen 5 napon belül a Magyar Sakkszövetséghez lehet fellebbezni.

J)A bajnokcsapat kupa díjazásban részesül. A bajnokság 1-3 helyezett csapata oklevelet kap, játékosai (max. 18 fő) érem díjazásban részesülnek. 

K)Óvást legkésőbb a játéknapot követő szerdán 10-12 óra között írásban, az eredményjelentő lap csatolásával a hivatalos csapatvezető tehet a Megyei Sakkszövetségben az óvási díj (10.000 Ft) egyidejű befizetésével. Óvás esetén a Versenybíróság dönt, fellebbezni a Magyar Sakkszövetséghez lehet, melynek döntése végleges. Eredményes óvás esetében az óvási díj visszafizetésre kerül.

L)A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Szabálykönyvek ide vonatkozó paragrafusai (Magyar Sakkszövetség Versenyszabályzata 4.3, Versenyszabályok csapatversenyekre (17.§ - 34.§) FIDE 2005. július 1-i szabályzata) és a Versenybíróság döntései az irányadók.

M)A versenybíróság – a csapatok egyetértésével – a sorsoláson a Versenykiírás egyes előírásait pontosíthatja.

N)A csapatmérkőzés eredményét csak abban az estben lehet elfogadni, ha az előírt játszmák kétharmadát ténylegesen lejátszották, ezért a mérkőzést csak akkor lehet megkezdeni, ha ez már az indulásnál biztosítva van.

O)A versenyengedélyeket 2019. 12. 16-ig a 2020. évre meg kell újítani, melyről 2020. január 5-ig – ha szükséges – új erősorrend készül.

 

 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 25.

 

Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség Elnöksége