2017_Alap- és Középfokú 2016/2017.Diák Sakkolimpia, országos csapatbajnokság

Alap- és Középfokú nevelési-oktatási intézmények

2016/2017. tanévi Diák Sakkolimpia, 

országos csapatbajnokság versenykiírása

 

Szombathely, 2017. március 31-április 02.

 

 

 

A 2016. évi bajnokok

 

- I - II.   Korcsoport Lányok: Tisza-pari Általános. Iskola, Szeged

- I - II.   Korcsoport Fiúk:Tisza-pari Általános. Iskola, Szeged

- III-IV. Korcsoport Lányok: Lauder Javne Általános. Iskola, Budapest

- III-IV. Korcsoport Fiúk: Fazekas Mihály Gyakorló Á.I és Gimn. Budapest 

- V-VI.  Korcsoport Lányok: Huszár Gál Gimnázium és Ált. Iskola, Debrecen

- V-VI.  Korcsoport Fiúk: Radnóti Miklós  Gimnázium, Szeged

 

 

1)A verseny helye: Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (http://brenner.martinus.hu/) Szombathely, Táncsics Mihály utca 48.( Megközelítés a Brenner Tóbiás körút 6. felől)

Szállást és étkezést a Kereskedelmi Szakközépiskola kollégiumában, Nagykar u. 1-3. és a környező belvárosi kollégiumokban biztosítunk. 

         A versenyterem kényelmes sétával 15-20 perc alatt elérhető. 

  A kollégiumok megközelíthetők a 3-as és 5-ös helyi autóbusz járatokkal.

 

 

2.) A verseny programja: 

március 31. 15.00 - 20.00Helyszíni regisztráció (a szombathelyieknek is), 

(péntek) az erőlisták véglegesítése, a részvételi költségek 

befizetése. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző   Iskola  aulája, Szombathely, Nagykar u.  1-3. ).

20.30 -Technikai értekezlet a csapatvezetők részére

a Kereskedelmi Szakképző Iskola aulájában

április 01. 07.15 - 08.15reggeli

(szombat) 08.30 - 09.00Megnyitó a verseny helyszínén.

09.00 - 09.50I. forduló

10.15 - 11.05II. forduló

11.30 - 12.20III. forduló

12.20 - 14.30ebéd

15.00 - 15.50IV. forduló

16.15 - 17.05V. forduló

18.00 - 19.00vacsora

április 02. 06.45 - 08.00reggeli

(vasárnap)08.30 - 09.20VI. forduló

09.45 - 10.35VII. forduló

11.00 - 11.50VIII. forduló

11.50 - 13.15ebéd

13.30Eredményhirdetés a verseny helyszínén.

3.) Versenyszámok:

- I – II. kcs. (alsó tagozatos) fiú csapatverseny4 táblán,

- I – II. kcs. (alsó tagozatos) lány csapatverseny3 táblán,

- III - IV. kcs. (felső tagozatos) fiú csapatverseny4 táblán,

- III - IV. kcs. (felső tagozatos) lány csapatverseny3 táblán,

- V – VI. kcs. (középiskolás) fiú csapatverseny4 táblán,

- V – VI. kcs. (középiskolás) lány csapatverseny3 táblán.

 

4.) A verseny résztvevői: Nevelési-oktatási intézmények (a továbbiakban: iskolák) csapatai. 

       A csapat tagja az lehet, aki az adott magyar oktatási intézménybe az 2016/2017. tanév kezdetéig beiratkozott, és a verseny időpontjában az iskola tanulója és az Országos Diáksport Szövetség versenykiírásához igazodva:

- 2006. 01. 01-én vagy később született (alsós),

- 2002. 01. 01-én vagy később született (felsős),

- 1997. 01. 01-én vagy később született (középiskolás)

*Az 1997-ben született, VI. korcsoportos tanuló, csak abban az estben indulhat, ha az előző félév zárásakor is az iskola tanulója volt és a 2016/17 tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit az intézmény igazgatójának igazolni kell.

A fiú csapatokban lányok játszhatnak, de fordítva nem. A csapatok tagjai lehetnek a korcsoport alsó határánál fiatalabb versenyzők is, amennyiben az adott iskola tanulói (pl. alsós szerepelhet felsősök között vagy egy 12 évfolyamos iskola bármely tanulója a középiskolás csapatban). Amennyiben egy iskolának csak 8 évfolyama van (ált. isk.) és a felsős korú tanulója, túllépte a megszabott életkori határt, annak a „leversenyzése” engedélyezett. A részvételre vonatkozó, itt nem részletezett kérdésekben a MDSZ érvényben lévő általános versenykiírásában foglaltak az irányadók.

 

Az országos döntőn való indulásra jogot szerez versenyszámonként a 19-19 megyebajnok és a legjobb 5-5 fővárosi, a rendező jogán 1-1 csapat, valamint az előző évi országos bajnok, összesen 26-26 csapat. Páratlan létszámú vagy nem teljes mezőnyök esetén a rendező - MSSZ - fenntartja a jogot, hogy a beérkezett kérések alapján az ország bármely részéről, vagy Budapestről meghívjon csapatot, vagy csapatokat. 

 

A rendezői jog érvényesítését illetve a hiány pótlását a MSSZ elsősorban az abszolút holtversenyek oldásával és más szakmai indokok alapján fogja megoldani.

.

5.) Versenyforma: 8 fordulós, svájci rendszerű verseny, fiúk és lányok külön 3-3 korcsoportban. Gondolkodási idő 20-20 perc + 3-3 mp bónuszidő/lépés,. 

FIDE rapid versenyekre vonatkozó-, és a helyszínen ismertetett speciális szabályok szerint.

 

6.) A helyezések eldöntése: a helyezések sorrendjét a mérkőzéseken elért játszmapontok összege határozza meg. 

       Holtverseny esetén elsősorban csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2 pont, döntetlen 1 pont), másodsorban Bucholz értékelés, harmadsorban az egymás elleni eredmény, végül a magasabb táblákon elért jobb eredmény, előzőek azonossága esetén sorsolás dönt.

 

7.) Díjazás: Az 1-3. helyezett csapatok érem, kupa- és oklevél, a 4-8. helyezettek oklevél, a tábla díjasok tárgyjutalom díjazásban részesülnek (4+3+4+3+4+3=21 fő).

 

8.) A verseny rendezője: a Magyar Sakkszövetség a Haladás VSE és a Zrínyi Ilona STSE támogatásával. A szervezési igazgató: Kiss Attila 94-317-244 

Versenyigazgató: Varga Péter Ifjúsági Bizottság elnöke

Vezető versenybíró: Györkös Lajos Nemzetközi versenybíró. 

.9.)Nevezés: 

2017. március 16-ig beérkezőleg az alábbi e-mail címre

csapatdiakolimpia@gmail.com

msszversenyiroda@gmail.com

 

A nevezési határidőt kérjük szíveskedjenek pontosan betartani.

 

 

A nevezésnek tartalmazni kell:

–az iskola nevét, e-mail címét és lehetőleg telefonszámát

–a csapatvezető (tanár) nevét, e-mail és lehetőleg telefonszámát

–a részletes szállás- és étkezési igényt. Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a határidőre beérkezett nevezésben pontosan megadott igények alapján tudjuk biztosítani. (Név szerinti felsorolás nem szükséges, de fiú, leány ill. kísérőknél férfi, nő bontást kérjük megadni!)

–a megyei sakkszövetség igazolását a csapat jogosultságáról. (Kérjük a megyei szövetségeket, hogy a versenyek jegyzőkönyvét az iskolai nevezésektől függetlenül 2017. 02. 28-ig küldjék meg a Magyar Sakkszövetségnek.) 

–az erősorrendi ívet

 

10.) Költségek: a rendezés, díjazás költségei a verseny rendezőjét, a részvételi költségek (regisztrációs, szállás, utazás, étkezés stb.) a résztvevőket terhelik. Étkezés diák menzán, szállás 3-4-5-6-8 ágyas kollégiumi szobákban (kísérőknek is).

 

Ellátási költségek: 

Teljes ellátás: szállás péntek és szombat éjszakára, étkezés a szombati reggelivel kezdődően és a vasárnapi ebéddel bezárólag. 

Teljes ellátás:9000 Ft/fő

Nevezési díj: 5000 Ft/csapat

 

Minden nevezést 5-7 munkanapon belül visszaigazolunk. Szállást és étkezést csak a határidőre beérkezett, az igényeket félreérthetetlenül tartalmazó és általunk visszaigazolt nevezések alapján tudunk biztosítani. 

A szolgáltatások és a nevezési díjak befizetése a helyszínen történik. 

A befizetésekről számlát adunk.

A rendezőség fenntartja a programváltoztatás jogát indokolt esetben

11)Az erősorrendi ívet: A nevezéssel együtt kell megküldeni. Az erősorrendi ív tartalmazza a csapat tagjainak és legfeljebb egy tartaléknak a nevét, születési idejét, esetleges értékszámát és az iskola hivatalos igazolását arról, hogy a csapat tagjai valamennyien az iskola (óvoda) tanulói.  Az erősorrendi ívet a nevező iskola határozza meg és a rendezőség hagyja jóvá. Az erősorrenden alacsonyabb FIDE értékszámú versenyző csak akkor előzhet meg magasabb értékszámút, ha értékszámuk különbsége nem haladja meg a százötvenet, Az értékszámmal nem rendelkező játékosokat („nulla értékszámosokat), az 1000 FIDE értékszám alatti versenyzők után sorolhatók be, bármilyen sorrendben. Az érvényes értékszámok a megyei szövetségeknél szerezhetők be. Indokolt esetben az erősorrendi íven a versenyre érkezéskor (a technikai értekezletig) még lehet változtatni, az értékszám különbségek előzőekben meghatározott rendje szerint.

 

12)Egyéb rendelkezések:

–A verseny fordulóira folyamatosan, egymást követően kerül sor (25 perces párosítási, ill. ültetési szünetekkel.)

–A csapat összeállítása fordulónként változtatható, a játékosok sorrendjét azonban a leadott erősorrendnek megfelelően kell meghatározni.

–A versenyórák indítása a kezdésre kijelölt időpontban történik. A késve megjelenő, vagy az összeállítást késedelmesen leadó csapat valamennyi játékosa időhátrányt szenved, tehát a késedelem a gondolkodási időt terheli.

–A mérkőzéseket csak akkor lehet megkezdeni, ha a játszmák legalább kétharmad része az ellenfelek kölcsönös jelenléte folytán ténylegesen létrejön. A versenybíróság azt a csapatot, amely hibájából mérkőzés elmarad, a további küzdelmektől eredményeivel együtt törölheti. 

–Óvást a helyszínen írásban lehet benyújtani, legkésőbb a forduló végét követő 10 percig 10.000.-Ft egyidejű befizetésével.

–A rendezőknek jogában áll a szálláshelyen vagy a verseny színhelyén súlyosabb rendbontásban vétkes játékosokat vagy csapatokat akár a versenyből való kizárással is büntetni, a befizetési költségek visszatérítése nélkül.

–Bekapcsolt mobil telefont, sétáló magnót, egyéb zajkeltő tárgyat a versenyterembe bevinni nem lehet. A rendszabály ellen vétő nézőket, kísérőket a verseny további látogatásától azonnal, a versenyzőket ismétlődés esetén a játékból kizárjuk. A játszma közben telefonáló versenyzőt figyelmeztetésben kell részesíteni, ismétlődés esetén, vesztesnek kell nyilvánítani.

–A versenyteremben villám partit játszani, vagy elemezni szigorúan tilos! 

 

Olyan esetekben, amelyekre sem a Játék- és Versenyszabályok, sem a jelen kiírás nem rendelkezik, a versenyigazgató, a verseny kezdete után a vezető versenybíró döntése az irányadó. A rendezők a program és lebonyolítási rend megváltoztatásának jogát fenntartják!

 

 

Szombathely, 2016. január 16.

 

 

Haladás VSE

Zrínyi Ilona STSE

Magyar Sakkszövetség Ifjúsági Bizottsága