2017_ORSZÁGOS EGYÉNI DIÁK SAKKOLIMPIAI BAJNOKSÁG

ORSZÁGOS EGYÉNI DIÁK SAKKOLIMPIAI BAJNOKSÁG 

VERSENYKIÍRÁSA

„AMATŐR”  ÉS  „ÉRTÉKSZÁMOS” KATEGÓRIA

 

Miskolc 2017. április 12-14.

 

 

 

„Amatőr” kategória  2016. évi bajnokai

 

L – I. Deák-Sala Emília Hild József Általános Iskola Budapest

L – II. Alexandrova AngelinaEötvös Károly Általános Iskola Vonyarcvashegy

L – III. Mészáros Márta Mira Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola Budapest

L – IV. Pál Ágnes Manlaj József Attila Általános Iskola Martfű

L – V. Rátkai Marianna Premontrei Gimnázium Szombathely

L – VI. Varga Katinka EmeseFóti Ökomenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót

F – I. Tran Dávid Kossuth Lajos Gyak. Általános Iskola Debrecen

F – II. Orosz KeveKazinczy Ferenc Általános Iskola Miskolc 

F – III. Gabula ÁdámSzentistvántelepi Általános Iskola Budakalász

F – IV. Kresz Ádám Mezőszél utcai Általános Iskola Pécs

F – V. Kiss Mihály Bolyai János Gyak. Ált. Iskola. és Gimn. Szombathely

F – VI. Tarjáni DominikTáncsics Mihály Szakközépiskola Salgótarján

 

 

 

„Értékszámos” kategória  2016. évi bajnokai

 

L - I.Gaál Zsóka Borsos Miklós. Általános Iskola Ajka

L - II.Barcza Lora Huszár Gál Iskola Debrecen

L - III.  Majoros Rózsa Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Ált. Isk. és Ped. Int

L – IV. Kovács JuditPollack Mihály Általános Iskola. Tahitótfalu

L – V. Kassay Lilla Herman Ottó Gimnázium

L - VI. Terbe Julianna Budapesti Baptista Középiskola

F – I. Palczert Mátyás Bókay Árpád Általános Iskola Budapest

F – II.  Gombócz Ferenc Széchenyi István Általános Iskola Budakeszi

F – III. Leszkó Bence Vörösmarthy Mihály Általános Iskola Orosháza

F – IV. Ács Márton Vajda János Gimnázium Keszthely 

F – V. Papp Tamás Zrínyi Ilona Katolikus Gimnázium Miskolc

F – VI.Korpa Bence Zrínyi Ilona Katolikus Gimnázium Miskolc

 

 

1.)A verseny helye:  Miskolc, Rendészeti Szakközépiskola Szentpéteri kapu 78.

 

2.) A verseny programja: 

 

április 12.15:00 – 19:00 helyszíni regisztráció, a szálláshelyek

(szerda)elfoglalása, a részvételi költségek befizetése, az átutalások ellenőr-zése

18:00 – 19:30vacsora

19:30 technikai értekezlet

 

április 13.07:15 – 08:45reggeli

(csütörtök)08:45 – 09:00ünnepélyes megnyitó

09:00 – 09:50I.forduló

10:10 – 11:00II.forduló

11:20 – 12:10III.forduló

12:00 – 14:00 ebédszünet

14:30 – 15:20 IV.forduló 

15:40 – 16:30V.forduló

16:50 – 17:40 VI.forduló

18:00 – 19:30vacsora

 

április 14.07:15 – 08:45reggeli

(péntek)09:00 – 09:50VII.forduló

10:10 – 11:00VIII..forduló

11:20 – 12:10IX.forduló

12:00 – 14:00ebéd

14:00 ünnepélyes eredményhirdetés.

 

A rendezőség fenntartja a programváltoztatás jogát.

 

3.) Versenyszámok:

 

–I. kcs.(alsó tagozatos) lány és fiú 2008. 01. 01-én  és utána születettek;

–II. kcs. (alsó tagozatos) lány és fiú 2006. 01. 01. - 2007. 12. 31. között születettek;

–III. kcs. (felső tagozatos) lány és fiú 2004. 01. 01. - 2005. 12. 31. között születettek;

–IV. kcs. (felső tagozatos) lány és fiú2002. 01. 01. - 2003. 12. 31. között születettek;

–V. kcs. (középiskolás) lány és fiú2000. 01. 01. - 2001. 12. 31. között születettek;

–VI. kcs. (középiskolás) lány és fiú1997. 01. 01. - 1999. 12. 31. között születettek.*

 

*Az 1997-ben született, VI. korcsoportos tanuló, csak abban az estben indulhat, ha az előző félév zá-rásakor is az iskola tanulója volt és a 2016/17 tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit az intézmény igazgatójának igazolni kell 

Általános iskolai tanuló, amennyiben olyan típusú középfokú köznevelési intézménybe nyer felvételt, amely tanév közbeni iskolaváltást tesz szükségessé, új középiskolája színeiben a IV. korcsoport versenyén nem indulhat a diákolimpiai versenyeken. Az egyéni versenyeken minden tanuló a saját korcsoportjában versenyezhet, úgynevezett: „felversenyeztetés” nem lehetséges.

 

4.) A verseny résztvevői: 

 

Oktatási intézmények (a továbbiakban: iskolák) tanulói, akik az adott magyar oktatási intézménybe a 2016/2017. tanév kezdetéig beiratkoztak, és a verseny időpontjában is az iskola tanulói.

A lányok és a fiúk részére korcsoportonként külön versenyt rendezünk. A FIDE szabályaival össz-hangban lányok részt vehetnek a fiúk versenyén, fordítva azonban ez nem lehetséges. A részvételre vonatkozó, itt nem részletezett kérdésekben az  MDSZ érvényben lévő általános versenykiírásában foglaltak az irányadók.

 

 

Az „amatőr” kategória országos döntőn való indulásra jogot szerez, a 2016. évi bajnok, amennyiben nem váltott korcsoportot és a 2016. szeptember 1-jén kiadott FIDE listán nem rendelkezik értékszámmal (standard, rapid, blitz), valamint az a tanuló, aki felmenő rendszerű versenyen részt vett, és versenyszámonként megyebajnokságot nyert, illetve Pest megyéből az 1-2., Budapestről 1-5. helyezést elértek. - A rendező MSSZ jogán 2 (1) fő, mellyel csak a csoport párossá tételekor kíván élni. Összesen nemenként és korcsoportonként maximum 26 fő. 

 

Az  „értékszámos” kategóriában kötelező indulni, annak a tanulónak, aki a  2016 szeptember 01-jén kiadott FIDE listán „standard”, „rapid” vagy „blitz” értékszámmal rendelkezik.. 

Az „értékszámos” kategória országos döntőjében jogosult indulni a 2015/16. évi bajnok, amennyiben nem váltott korcsoportot, valamint az a tanuló, aki felmenő rendszerű versenyen részt vett, versenyszámonként és a megyebajnokságon 1-3. , Budapestről 1-6. helyezést ért el.

Nem jogosult indulni az a játékos, aki a felmenő rendszerű „amatőr” kategóriában részt vett.

 

 

5.) Versenyforma: 

 

9 fordulós, svájci rendszerű verseny, nemenként és kategóriánként külön-külön (6-6 korcsoportban). 

Gondolkodási idő 20-20 perc, + lépésenként  3-3 mp bónuszidő.  

           FIDE rapid versenyekre vonatkozó és  a helyszínen ismertetett speciális szabályok szerint

 

6.) A helyezések eldöntése: 

 

a helyezések sorrendjét a mérkőzéseken elért játszmapontok összege határozza meg. 

Holtverseny eldöntése:

- Buchholz értékelés, 

- progresszív érték ,

- teljesítménymutató (TPR), 

- sorsolás.

 

7.) Díjazás:

 

Az I. helyezést elért versenyzők elnyerik a „ Magyarország Diákolimpia Bajnoka” címet . 

Az 1. helyezettek kupát, az 1 – 3. helyezettek érem- és oklevél, az 1 – 8. helyezettek oklevél díja-zásban részesülnek.

 

8.) A verseny rendezője: Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Sakkszövetség és a Miskolc Város Sakkozó Ifjúságért Alapítvány.

 

Szervezési igazgató: Kéméndi Károly Miskolc Város Sakkozó Ifjúságért Alapítvány Kuratóriumi elnök

     

     Versenyigazgató:       Varga Péter Magyar Sakkszövetség Ifjúsági Bizottság elnöke

 

Vezető versenybíró: Györkös Lajos Magyar Sakkszövetség Versenyiroda vezetője

 

Versenybíróság, és a versenybírók a technikai értekezleten kerülnek ismertetésre.

 

9.) Nevezés:határidő: 2017. 03. 16.

     

   Nevezési cím:: e.diakolimpia@freemail.hu 

 

A nevezési határidőt kérjük pontosan betartani, a határidő utáni nevezést nem fogadunk el. 

 

 

 

 

 

A nevezésnek tartalmazni kell:

 

–Számlakérő: számlázási név, számlázási cím, adószám.

–Versenyző(k) nevét, születési adatait (év, hó, nap), megye, korcsoport.

–Versenyző  FIDE nyilvántartási számát (Értékszámos kategóriában)

–Iskola és az ügyintéző nevét, címét és lehetőleg telefonszámát és e-mail címét,

–Kísérő szülő, edző (tanár) nevét, címét, lehetőleg telefonszámát és e-mail címét,

–Részletes szállás- és étkezési igényt. Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a határidőre beérkezett nevezésben pontosan megadott igények alapján tudjuk biztosítani. 

–Név szerinti felsorolás nem kell, a nemenkénti: lány-fiú és nő-férfi bontás igen.

–Iskola igazolását a nevezett jogosultságáról.

 

A 2016. évi bajnokok nevezését a jelenlegi 2016/2017. évi  iskoláiknak kell kezdeményezni!

(Ha ugyanabban a korcsoportban maradtak.)

 

Kérjük a megyei szövetségeket, hogy a megyei versenyek jegyzőkönyvét az iskolai nevezésektől függetlenül – 2017. 02. 28-ig – küldjék meg a Magyar Sakkszövetségnek a nevezések jogosultságá-nak azonosításához.

 

10.) Költségek:

 

a rendezés, díjazás költségei a verseny rendezőit, a részvételi költségek (regisztrációs, szállás, utazás, étkezés stb.) a résztvevőket terhelik.

 

Regisztrációs (nevezési) díj a versenyzőknek egységesen 2.500,- Ft.

Azok a versenyzők, akik a megyei versenyen fizettek regisztrációs díjat, és a nevezéskor ennek iga-zolását megküldik, akkor ezzel az összeggel csökken a regisztrációs (nevezési) díjuk.

 

Ellátási költségek: 

 

Teljes ellátás: a szállás igény szerint csütörtök és péntek  éjszakára, az étkezés ugyancsak igény sze-rint csütörtök vacsorától szombati ebéddel bezárólag ( vagy rész adagokkal) igényelhető.

Szállás: 2-3, illetve 4-5 ágyas kollégiumi szobákban (a kísérőknek is). Időben érkezett előzetes megrendelés esetén tudunk kollégiumi szállást és étkezést biztosítani.  

A kollégiumok feltöltése a jelentkezések sorrendjében történik. 

A szobákat minden esetben feltöltésre kerülnek. 

Az ágyak megváltására (üresen hagyására) lehetőség van!

 

Szállás:  

 

Rendészeti Kollégium 4-5 ágyas, zuhanyzós szobák. 2.200,- Ft/fő/éj a 18 éven aluliaknak.

(a verseny helyszíne)2.650,- Ft/fő/éj a 18 éven felületieknek.

Stromfeld Kollégium 2-3 ágyas szobák 2.100,- Ft/fő/éj a 18 éven aluliaknak.

(950 méterre a verseny helyszínétől)2.550,- Ft/fő/éj a 18 éven felületieknek.

Étkezés:  

Rendészeti Kollégium diákmenzán: reggeli 450,- Ft/adag ebéd 950,- Ft/adag, vacsora 850,- Ft/adag. 

 

Kérhető csak szállás vagy korlátozottan bármilyen részétkezés is.  

A megrendelt szolgáltatások le-, visszamondása, módosítása március 13-ig díjtalanul lehetséges, utána április 1-ig lemondási díj ellenében, ami a megrendelt szolgáltatások 20%-a!, 

április 1. után nem térít vissza költséget a rendező!

 

Amennyiben a nevezést követően 5 – 7 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kérjük jelezni!

Marti György főszervezőnél:  e.diakolimpia@freemail.hu

 

 

A költségeket a helyszínen készpénzben, vagy átutalással lehet rendezni.

            A nevezéskor kérjük jelezni a fizetés módját!

 

Amennyiben előre, átutalással kívánnak fizetni, akkor a Magyar Sakkszövetség elküldi elektronikusan a díjbekérőt, mely megérkezése után történhet meg a fizetés. Ebben az esetben az átutalásos számlát is elektronikusan küldi az átutalás beérkezése után.

Amennyiben az átutalás nem érkezik meg 2017.04.10-ig a Magyar Sakkszövetséghez, akkor a hely-színen kell befizetni az összeget. A verseny alatti, vagy utáni átutalás beérkezése esetén a Magyar Sakkszövetség pénztárából visszakapják a készpénz befizetést (túlfizetést).

 

11.) Egyéb rendelkezések:

 

–A verseny fordulóira folyamatosan, egymást követően kerül sor (20 perces párosítási, illetve ültetési szünetekkel.)

–A versenyórák indítása a kezdésre - a versenyprogramban - kijelölt időpontban történik. A késedel-mesen megjelenő időhátrányt szenved, tehát a késedelem a gondolkodási időt terheli.

-Óvást a helyszínen írásban a Versenybírósághoz lehet benyújtani, legkésőbb a forduló végét követő 10 percig 10.000,- Ft egyidejű befizetésével 

–A rendezőségnek jogában áll a szálláshelyen vagy a verseny színhelyén súlyosabb rendbontásban vétkes játékos(oka)t vagy kísérőket akár a versenyből való kizárással is büntetni, a befizetési költségek visszatérítése nélkül. Az okozott anyagi kárt kötelesek megtéríteni. További szankcionálásra az MDSZ OK jogosult.

–A versenyzőknek, kísérőknek a kifüggesztett kollégiumi házirendet meg kell ismerniük, és be kell tartaniuk!

–Kísérők (tanárok, edzők) a versenyteremben a forduló kezdésétől számítva 5 percig tartóz-kodhatnak, de a fordulók ideje alatt, a versenyteremben kísérők (szülők, edzők, tanárok) nem tartózkodhatnak.

–Bekapcsolt mobiltelefont, egyéb kommunikációs, zajkeltő tárgyat a versenyterembe bevinni nem lehet. A rendszabály ellen vétő nézőket, kísérőket a verseny fordulójának további látogatásától azonnal eltiltjuk, a versenyzőket ismétlődés esetén vesztesnek kell ítélni.

–Az elemzésekhez készleteket a rendező nem biztosít, arról a játékosoknak, vagy edzőknek kell gon-doskodni.

–A versenyteremben csak teli talpú cipővel lehet bemenni (magas sarkúval tilos!)

–Parkolni az iskola alakuló terén lehet. Ennek betelte után a versenyhelyszínnel szemben lévő TESCO parkolóban tudnak csak parkolni.

Olyan esetekben, amelyekre sem a Játék- és Versenyszabályok, sem a jelen kiírás nem intézkedik, a versenyigazgató – távollétében a vezető versenybíró - döntése az irányadó.

 

 

 

Budapest, 2017. január 25.

 

 

 

Jó versenyzést kíván a Magyar Sakkszövetség

     Versenyirodája és Ifjúsági Bizottsága