Sz-Sz-B. megye 2015/2016. évi Megyei Sakkcsapatbajnokság

Erősorrendek, sorsolás, versenynapok:

Eredményjelentő:

 

 

 

 

 


 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sakkszövetség

Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VIII. emelet

Sz-Sz-B. megye 2015/2016. évi Megyei Sakkcsapatbajnokság

Versenykiírása

 

1)     

A bajnokság célja:

A.) Csapatok közötti erőviszonyok felmérése.

B.) Versenyzési és FIDE értékszám szerzési lehetőség biztosítása.

C.) Bajnoki cím és osztályozós hely eldöntése.

 

2)     

Résztvevők: A MSSZ-szel tagsági viszonyban álló önálló sakkegyletek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek csapatai. Egy egyesület legfeljebb 2 csapatot indíthat.

 

3)     

A csapatokban versenyzők száma: 10 fő, ezen belül: 2 ifjúsági játékos (1997. 01. 01. után született) beállítása minden fordulóban kötelező. Az erősorrendre korlátlan számú vendégjátékos és külföldi igazolható, azonban fordulónként legfeljebb három vendégjátékos és egy külföldi játszhat. A külföldi játékos helyettesíthető vendégjátékossal.

 

4)     

A bajnokság rendezője: A Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség megbízásából a Nyíregyházi Sakk Iskola bonyolítja le.

Versenybíróság elnöke:           Varga Péter elnökségi tag, FIDE bíró

                        tagjai:   Trembácz László, elnökségi tag

                        Dr. Blahota István, versenybíró

 

5)     

Versenynapok: 1. ford.:  2015. 11. 15.  2. ford.:  2015. 11. 22.  3. ford.:  2016. 01. 17.  4. ford.:  2016. 01. 24.  5. ford.:  2016. 02. 21.  6. ford.:  2016. 03. 06.  7. ford.:  2016. 04. 10.  8. ford.:  2016. 05. 08.  9. ford.:  2016. 05. 22.

A sorsoláson kerül meghatározásra a tartaléknap (2015. 10. 25. első forduló?) és módosításra kerülhetnek a játéknapok is!

 

6)     

Mérkőzések helye: A sorsolás szerinti, helyválasztó csapat versenyhelyisége.

 

7)     

Nevezési határidő: 2015. október 11. A nevezés akkor érvényes, ha határidőig az alábbi okmányok beérkeznek a Megyei Sakkszövetségbe:

A)   

Versenyterem címe.

B)    

2015. évi tagsági díj befizetésének igazolása.

C)    

Nevezési díj befizetésének igazolása.

D)   

Igazolások arról, hogy az egyesületnek nincs köztartozása A 2004. évi I. törvény 32. §-a alapján. (NAV, azaz volt APEH és nem más!!!))Csapatvezető telefonszáma, illetve e-mail címe (akár a csapatvezetőé, akár játékosé stb.), melyen a versenybíróság az aktuális tudnivalókra, a sakk és a bajnokság szabályainak a betartására hívja fel a figyelmet.

 

8)     

Nevezési díj: 12.000 Ft /csapat/bajnoki év. Nevezési díj befizethető személyesen a sorsoláson, vagy a Megyei Sakkszövetségben, számla ellenében.

 

9)     

Költségek: A Megyei Sakkszövetség fedezi a rendezés költségeit (szervezés, rendezés, nyomtatványok, postázás, telefon, díjazás, MSSZ regisztráció, FIDE részére fizetendő játékosonkénti 1Euro stb.) A sakkegyleteket terheli a csapatok kiadásai (bírói költség, nevezési díj, átigazolási díj: 2.000 Ft/fő; vendégjátékos díja: 6.000 Ft/fő; utazás, üdítő, óvás, stb.)

 

10) 

A bajnokság rendszere: 12 csapatig odavágós, körmérkőzés. 12 csapaton felüli nevezés esetén az előző bajnokság helyezésének figyelembevételével Megyei I. és Megyei II. csoport kerülhet kialakítására. A bajnokság pontos menetrendje a beérkezett nevezések függvényében a sorsoláson kerül meghatározásra.

 

11) 

A helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért – büntető pontokkal csökkentett – játszmapontok összege határozza meg. Holtverseny eldöntése:

A)   

csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2, döntetlen 1, vereség 0 pont)

B)    

egymás elleni eredmény

C)    

Berger-Sonneborn értékelés (melyet játszmapontok alapján kell kiszámítani).

 

12) 

Erősorrend-ív:

A)   

A csapatok erőlistáját a 2015. 11. 01-én érvényes értékszámok figyelembevételével kell elkészíteni, és 2015. 10. 11-ig eljuttatni a Megyei Sakkszövetséghez e-mailen (ibelnok@gmail.com). Az erősorrendre csak versenyengedéllyel rendelkező játékos vehető fel. Az erősorrendet a sportegyesület határozza meg, és a Versenybíróság hagyja jóvá. Az erősorrend-íven alacsonyabb értékszámú versenyző akkor előzhet meg magasabb értékszámút, ha értékszám-különbségük nem haladja meg a 150 pontot. Az erősorrendet a versenyév közben megváltoztatni nem lehet. Új versenyző az erősorrend-ívre – az utolsó forduló kivételével – bármikor felvehető. Értékszám nélküli játékos (ilyen a KOMIR értékszámú játékos is) az 1000 alatti értékszámosok után besorolható. Az erősorrend-ívek a szövetség honlapjáról lesznek kinyomtathatók.

B)    

Amennyiben az NB-s egyesület a megyei csapatbajnokságban is indít csapatot, ekkor egy, az összes játékost tartalmazó összefüggő, - a Magyar Sakkszövetség által hitelesített – erősorrend-ívet kell benyújtani a Megyei Sakkszövetséghez. Ezen az egyes csapatokat úgynevezett „vonalhúzással” különíti el a Versenybíróság. (lásd NB Versenykiírás 12. pont) és ez alapján készíti el a megyei csb-s csapatok erősorrend-ívét. A vonal feletti játékosok saját csapatukban a Sz-Sz-B. megyei csapatbajnokságban nem játszhatnak, kivéve a női, senior (1955. 01 .01. előtt született) és ifjúsági játékosokat.

C)    

Egy csapat versenyév közbeni megszűnése esetén a játékosok átigazolhatók, de az új csapatában szereplő játékos azon csapatok ellen még egyszer nem játszhat, amelyek ellen a folyó bajnokságban az eredményjelentő lapon már szerepelt.

D)   

Azt a játékost, aki az elmúlt két bajnoki évben szerepelt erősorrend-íven, de nem játszott, a vonalhúzás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

E)    

Az NB-s csb-ben szereplő versenyzőknek vendégjátékosként játéklehetőségük van kizárólag alacsonyabb (területi) csapatbajnokságban történő szereplésre. Amennyiben NB-s csapat a megyei bajnokságban is indít csapatot, játékosa csak ezen megyei csapatban vehető fel erősorrend-ívre. Amennyiben az NB-s csapat a megyei bajnokságban nem indít csapatot, játékosa más megyei csapatban vendégjátékosként szerepelhet. A megyei csb-n ifjúsági táblán vendégjátékos nem szerepeltethető. A megyei csb-re nevező csapat erősorrend-ívére a fenti korlátozások figyelembe vételével korlátlan számú vendégjátékos vehető fel, de egy fordulóban legfeljebb három szerepelhet.

F)     

A megyei csb-n játszó versenyzők vendégjátékosi licence (6.000Ft/fő) 2015. október 11-ig váltható ki a Megyei Sakkszövetségnél a MSSZ Versenyirodájához történő egyidejű felterjesztéssel. Azon játékosokra, akik az NB-ben játszanak és a 2015. évi osztályozókon vendégjátékosként a megyei csapatukban kívánnak játszani, a 2015/16. évi Nemzeti Sakk Csapatbajnokság versenykiírásának a 12/h. és i. pontjai az irányadók. A bajnokság ideje alatt vendégjátékos licenc nem váltható ki.

 

13) 

Külföldi játékosok szerepeltetése:

A)   

Az erősorrend-ívre korlátlan számú külföldi játékost lehet felvenni 2015. október 11-ig.

B)    

A bajnokság megkezdése után külföldi játékos játékengedélyt nem kaphat.

C)    

Nem minősül külföldinek:

1)     

Magyar állampolgár, ide értve a magyar és más állampolgárt (kettős, illetve többes állampolgár) is

2)     

Aki a 2015. 11. 01-i FIDE-listán HUN jelzéssel szerepel.

D)   

Ifjúsági játékosként külföldi a megyei csapatbajnokságban nem szerepelhet.

E)    

A külföldi játékosok részére egy játékidényre szóló licencet kell kiváltani a Megyei Sakkszövetségtől (12.700 Ft)

 

14) 

Sorsolás: a 2015. október 11-én tartandó rendes éves közgyűlésen. A sorsoláson azok a csapatok vehetnek részt, akik a 7. pont szerint beneveztek. A sorsoláson a csapatok képviselőinek megjelenése nem kötelező, de ajánlatos. A távolmaradásból fakadó esetleges hátrányokért a Versenybíróság nem vállal felelősséget. A sorsoláson kerül sor az előző évi megyei csapatbajnokság eredményhirdetésére, a díjak átadására.

 

15) 

Egyéb rendelkezések:

A)   

Indokolt esetben a mérkőzések előrehozatala illetve halasztása a két csapatvezető előzetes megegyezése alapján lehetséges, melyet a mérkőzés előtt legalább 14 nappal a Megyei Sakkszövetségnek be kell jelenteni.

B)    

A mérkőzéseket a versenykiírásban megjelölt napokon kell lejátszani. A mérkőzések kezdési ideje 10.00 óra. Ettől eltérő kezdés a sorsoláson kérhető. A kezdési időpontok kihirdetését követően csak a két érdekelt csapat megegyezése alapján lehetséges kezdési időpontváltozás, melyet a Megyei Sakkszövetségnek a mérkőzés előtt legalább 14 nappal előbb be kell jelenteni. A kitűzött időpontban a világos bábokkal játszó versenyzők óráját el kell indítani. Az utazó csapatra a várakozási idő 1 óra, mely után a mérkőzés - elvileg - elmarad, de a két csapat megegyezése esetén a mérkőzés nagyobb késés esetén is lejátszható. A késésben vétkes csapat legfeljebb 1 óra időhátránnyal sújtható. Az utolsó fordulóban a mérkőzések a kijelölt időpontban egységesen 10.00 órakor kezdődnek.

C)    

Játékrend: kötelező játékidő 2,5 – 2,5 óra összesen 5 óra. A mérkőzéseken egy időellenőrzés van – a játszma végén. Ha egy versenyzőnek kevesebb mint öt perce van az óráján, akkor nem köteles teljesíteni a játszmajegyzés követelményeit. A partik a gyorsított befejezés szerint érnek véget. (Szab. 10. fejezet.)

D)   

A játszmák eredménye beszámít a FIDE értékszámba a 2015. november 1. lista alapján. Versenyjegyzőkönyv készítés, értékszám jóváírás minden hónapban a FIDE szabályok szerint.

E)    

Készletekről, sakkórákról, játszmalapról, eredményjelentő lapról a helyválasztó csapatnak kell gondoskodni. A vendéglátóknak a mérkőzéseket a megyei csapatbajnokság rangjának megfelelő asztalokkal, székekkel felszerelt, kielégítő fűtésű, világítású, zajmentes teremben kell lebonyolítani. Az eredmény bejelentéséért és az eredményjelentő lap beküldéséért a pályaválasztó csapat vezetője a felelős. A mérkőzés részletes, táblánkénti eredményét a forduló napján 18.00 óráig a 06-30-910-8653 hívószámú telefonon vagy a janpetrosz@gmail.com e-mail címen kell közölni, valamint a honlapon való mielőbbi megjelenés végett a sakkszszbm@gmail.com címre is továbbítani kell. Az eredményjelentő lapot és valamennyi játszmalap olvasható másolatát, (vagy az eredeti példányt) a mérkőzést követő napon postára kell adni a következő címre: Dr. Gunyecz Zoltán, 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 26. Az eredményjelentő lapnak 5 munkanapon belül meg kell érkeznie a játszmalapok eredeti, vagy másolati példányaival együtt, ennek elmaradása esetén első esetben 1 büntetőpont, második esetben 2 büntetőpont, minden további esetben további 3-3 büntetőpont levonására kerül sor. Amennyiben a pályaválasztó csapat vezetőjének e mulasztása miatt a havi versenyjegyzőkönyvek tévesen kerülnek elkészítésre és emiatt a FIDE, avagy a MSSZ szankciót alkalmaz, annak teljes összegét a mulasztó csapat köteles a rendezőnek megtéríteni.

F)     

A versenyző a játszma során nem beszélgethet. A beszélgető játékost előbb szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetésben kell részesíteni, újabb ismétlődés esetén vesztesnek kell nyilvánítani. A játék helyszínén a játékosnál mobil telefon, avagy egyéb kommunikációs forrás (sétáló magnó, tv, rádió, vagy más zaj-és hangkeltő eszköz) a FIDE 2014. július 1-i szabálymódosításai szerint nem lehet. Ha bármely ilyen eszköz hangot produkál, a versenyző a játszmáját elveszti.

G)   

Ha egy mérkőzés elmarad, a mérkőzést pótlólag még a következő forduló előtt (legkésőbb a következő második forduló előtt) le kell játszani. Az eset kivizsgálása után a vétkes csapat ellen a Versenybíróság szankciókat alkalmazhat (ellenfél jogos és számlával igazolt kiadásainak megtérítése, büntetőpont levonása, pénzbüntetés, súlyosabb esetekben összeredményével együtt a bajnokságból való törlés). A határozat ellen 5 napon belül a MSSZ -hez lehet fellebbezni.

H)   

Ha egy versenyző egy óránál többet késik, a játszmát befejezettnek kell nyilvánítani és a pontot a jelenlévő játékos kapja. Ez a játszma értékszámváltozást nem okoz. Ha mindkét versenyző több mint 1 órát késik, akkor mindkettőt vesztesnek kell nyilvánítani. Ekkor egyik játékos (és csapat) sem kap pontot, a kontumálást az eredményjelentő lapon jelezni kell (+ vagy – jelöléssel). Szabálytalanság esetén, így különösen az eredmény telefonon való bejelentésének elmulasztása, eredményjelentő lap be nem küldése, ifjúsági játékos hiánya, kontumálás be nem jelentése, egy játékos többszöri kontumálása stb. a Versenybíróság büntető pontokat vonhat le.

I)      

Súlyos sportszerűtlenség esetén (komolytalan, sportszerűtlen játék, résztvevők és az eredmény szándékos megváltoztatása, jogosulatlan játékos szerepeltetése, mérkőzés elmaradása, botrányokozás, ellenfél sértegetése, szeszes ital a versenyterembe való bevitele, szeszes ital fogyasztása stb. ) egyes játszmák vagy az egész mérkőzés eredményének az ellenfél javára való írása, illetve a bajnokságból való kizárásra ítélheti a Versenybíróság. A határozat ellen 5 napon belül a Magyar Sakkszövetséghez lehet fellebbezni.

J)      

A bajnokcsapat kupa díjazásban részesül. A bajnokság 1-3 helyezett csapata oklevelet kap, játékosai (max. 15 fő) érem díjazásban részesülnek.

K)   

Óvást legkésőbb a játéknapot követő szerdán 10-12 óra között írásban, az eredményjelentő lap csatolásával a hivatalos csapatvezető tehet a Megyei Sakkszövetségben az óvási díj (10.000 Ft) egyidejű befizetésével. Óvás esetén a Versenybíróság dönt, fellebbezni a Magyar Sakkszövetséghez lehet, melynek döntése végleges. Eredményes óvás esetében az óvási díj visszafizetésre kerül.

L)    

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Szabálykönyvek ide vonatkozó paragrafusai (Magyar Sakkszövetség Versenyszabályzata 4.3, Versenyszabályok csapatversenyekre (17.§ - 34.§) FIDE 2005. július 1-i szabályzata) és a Versenybíróság döntései az irányadók.

M)  

A versenybíróság – a csapatok egyetértésével – a sorsoláson a Versenykiírás egyes előírásait pontosíthatja.

N)   

A csapatmérkőzés eredményét csak abban az estben lehet elfogadni, ha az előírt játszmák kétharmadát ténylegesen lejátszották, ezért a mérkőzést csak akkor lehet megkezdeni, ha ez már az indulásnál biztosítva van.

O)   

A versenyengedélyeket 2015. 12. 16-ig a 2016. évre meg kell újítani, melyről 2016. január 5-ig – ha szükséges – új erősorrend készül.

 

 

Nyíregyháza, 2015. október 7.

 

 

Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség Elnökségee