2013/14. évi megyei sakk csapatbajnokság

 
 
 
A 2013-2014-évi Végeredmény   frissítve 2014.04.01
 

Rajtszámok:
1. Nyírbátor SE
2. Refi SC
3. Fehérgyarmat SE
4. Dávid SC
5. Fetivíz SE
6. Piremon SE
7. Balkány SE
8. II. Rákóczi SE Vaja
9. Nyh. Sakkiskola SE
10. Nagyhalászi SE
             
Forduló            
 2013.10.06 1 (10) 2 9 3 8 4 7 5 6
 2013.10.13 (10) 6 7 5 8 4 9 3 1 2
 2013.11.10 2 (10) 3 1 4 9 5 8 6 7
 2013.11.24 (10) 7 8 6 9 5 1 4 2 3
 2014.01.05 3 (10) 4 2 5 1 6 9 7 8
 2014.01.26 (10) 8 9 7 1 6 2 5 3 4
 2014.02.23 4 (10) 5 3 6 2 7 1 8 9
 2014.03.09 8  (10) 9    1 8 2 7 3 6 4 5
 2014.03.30 9  5 (10)  6 4 7 3 8 2 9 1

Tisztelt Sporttársak!
 
A Sz-Sz-B megyei Sakkszövetség megrendezi a 2013/14. évi megyei sakk csapatbajnokságot, melynek versenykiírása a honlapon szerepel.
 
A versenykiírás természetesen még változhat a
 
 
   2 0 1 3 .    a u g u s z t u s    17 - é n    10   ó r a k o r   a  M á r t í r o k     t e r e    9.    V  I I I . e m e l e t i    t a n á c s t e r m é b e n
 
tartandó      R E N D E S    É V I     K Ö Z G Y Ű L É S és csapatkapitányi értekezleten, melyre tisztelettel meghívok minden egyesület vezetőjét, sakkozót.
 
A közgyűlés napirendje: beszámolók(titkári, bizottsági beszámolók), a 2012/13.évi csb. díjkiosztója, a 2013/14.évi csb. versenykiírásának megvitatása, sorsolása.
 
 
 
A versenykiírás több újdonságot tartalmaz, melyeket a FIDE legújabb döntései alapján kellett beírni.
 
A 2013. szeptembertől kezdődő versenyeken,legyen az NB.I,NB.I/B, NB.II, megyei csb, csakis FIDE ID-vel, azaz FIDE kóddal rendelkező játékos szerepeltethető.
Ezért a szakosztályvezetők kötelessége, hogy 2013. szeptember 10. előtt  a Magyar Sakkszövetségtől a FIDE kóddal nem rendelkező játékosai számára előzetesen kódot kérjen,ennek érdekében  augusztus végén kell az ilyen játékosok adatait összegyűjteni, azokat a MSSZ-be felterjeszteni, ahol a FIDE ügyintéző előzetesen kódot ad e sakkozók számára.
A megyei csb. erősorrendívére csakis a FIDE ID alapján vehető fel játékos,annak utólagos pótlására nincs lehetőség.
 
A másik legfontosabb újdonság a havi értékszám változás, illetve annak végrehajtása a csb-ken. Eddig a csb-ket az induló(szeptemberi) értékszámmal játszották végig a sakkozók és a csb. végén elkészített versenyjegyzőkönyv alapján lett elszámolva az értékszám változás. 2013. szeptembertől ez megváltozik, a megyei csb. meccsekről is(akár egy,akár két fordulóról!) havonta versenyjegyzőkönyvet kell készíteni és felterjesztebni a MSSZ-en keresztül a FIDE részére.
Ez fokozott terhet jelent a rendező megyei szövetségnek is, a versenyjegyzőkönyveket a beérkezett eredményjelentő lapok és eredeti,vagy másolati példányú játszmalapok alapján kell elkészíteni.
 
Amennyiben az eredményjelentő lapok,avagy játszmalapok nem érkeznek meg a versenybírósághoz, csupán a honlapon közzétett táblánkénti eredmények alapján lehet elkészíteni a havi versenyjegyzőkönyvet, fennáll annak a veszélye, hogy téves tartalmú lesz a versenyjegyzőkönyv és amiatt a  rendező szövetség többszáz eurós büntetést kap.
 
Ennek elkerülése érdekében a rendezőség fokozottan megköveteli az eredményjelentő lapok és játszmalapoknak a versenybíróság részére történő megküldését, amennyiben ez elmarad, a versenybíróság mérlegelés nélkül, automatikusan büntető pontot, pontokat von le a mulasztó csapattól, akár csak az eredméynjelentő lapot, akár a játszmalapokat is elmulasztja megküldeni. A mulasztás jogkövetkezményeit is tartalmazza a versenykiírás.
 
A verseny szabályos és zavartalan lebonyolítása érdekében fokozottan kérek minden csapatvezetőt a szabályok pontos betartására!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
  SAKK SZÖVETSÉG
 Nyíregyháza, Géza u. 8 – 16.

Sz-Sz-B. megye 2013/2014. évi Megyei Sakkcsapatbajnokság

VERSENYKIÍRÁSA

1. A bajnokság célja:  A.) Csapatok közötti erőviszonyok felmérése.

                                     B.) Versenyzési és FIDE értékszám szerzési lehetőség biztosítása.

                                     C.) Bajnoki cím és osztályozós hely eldöntése.

2. Résztvevők: A MSSZ-el tagsági viszonyban álló önálló Sakkegyletek, sakkszakosztályt működtető Sportegyesületek csapatai.

                          Egy egyesület legfeljebb 2 csapatot indíthat.

   3. A csapatokban versenyzők száma: 10 fő, ezen belül: 2 ifjúsági játékos (1995.01.01. után született) beállítása minden fordulóban, kötelező. Az egyik ifjúsági játékos helyettesíthető női játékossal, azonban ez az engedmény az osztályozóra nem érvényes. Az Erősorrendre korlátlan számú vendégjátékos és külföldi igazolható, azonban fordulónként legfeljebb három vendégjátékos és egy külföldi  játszhat. A külföldi játékos helyettesíthető vendégjátékossal.

4. A bajnokság rendezője: A Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség.

                                                   Versenybíróság elnöke: Dr. Gunyecz Zoltán, a Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség titkára

                                                                tagjai: Trembácz László, elnökségi tag.

                                                                                               Varga Péter, elnökségi tag

5. Versenynapok: 1. ford. 2013.10.06.   2. ford. 2013.10.13.  3. ford.  2013.11.10.  4. ford. 2013.11.24.    5. ford.  2014.01.05.

                               6. ford. 2014.01.26. 7. ford. 2014.02.23.   8. ford. 2014.03.09.   9. ford. 2014.03.30.  10. ford. 2014.04.06.  

                               11. ford. 2014.05.04.

                               A sorsoláson  kerülnek meghatározásra a tartaléknapok és módosításra kerülhetnek a játéknapok is!

6. Mérkőzések helye: A sorsolás szerinti, helyválasztó csapat versenyhelyisége.

7. Nevezési határidő: 2013. augusztus. 20. A nevezés akkor érvényes, ha határidőig az alábbi okmányok beérkeznek a Megyei Sakkszövetségbe: A.) Nevezési ív. B.) 2013. évi tagsági díj befizetésének igazolása. C.) Nevezési díj befizetésének

                            igazolása. D.) Igazolások arról, hogy az egyesületnek nincs köztartozása A 2004. évi I. törvény 32. §-a alapján. (NAV, azaz volt APEH és nem más!!!)) E.) a csapatvezető telefonszáma, illetve e-mail címe (akár a csapatvezetőé, akár játékosé stb.) melyen a versenybíróság aktuális tudnivalókra, a sakk és a bajnokság szabályainak a betartására hívja fel a figyelmet

8. Nevezési díj: 10 000 Ft /csapat /bajnoki év. Nevezési díj befizethető a mellékelt csekken, vagy a Megyei Sakkszövetségben, számla ellenében.

9. Költségek: A Megyei Sakkszövetség fedezi a rendezés költségeit (szervezés, rendezés, nyomtatványok, postázás, telefon, díjazás,

MSSZ regisztráció, FIDE részére fizetendő játékosonkénti 1 euro stb.) A sakkegyleteket terheli a csapatok kiadásai (bírói költség, nevezési díj, átigazolási díj: 2.000 Ft/fő; vendégjátékos díja: 4.000 Ft/fő; utazás, üdítő, óvás, stb.)                     

10. A bajnokság rendszere: 12 csapatig odavágós, körmérkőzés. 12 csapaton felüli nevezés esetén az előző bajnokság helyezésének figyelembevételével Megyei I. és Megyei II. csoport kerülhet kialakítására. A bajnokság pontos menetrendje a beérkezett nevezések függvényében a sorsoláson (2012. augusztus hónapra tervezve.)kerül meghatározásra.

11. A helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért – büntető pontokkal csökkentett – játszmapontok

                            összege  határozza meg.  Holtverseny eldöntése: A) csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2, döntetlen 1, vereség

                            0 pont) B) egymás elleni eredmény C) Berger-Sonneborn értékelés (melyet játszmapontok alapján kell kiszámítani)

12. Erősorrend ív:  

         a.) A csapatok erőlistáját a 2012. 09. 01-én érvényes értékszámok figyelembevételével kell elkészíteni, és 2013. 09. 10-ig eljuttatni a Megyei Sakkszövetségbe e-mailban (janpetrosz@gmail.com). Az erősorrendre csak versenyengedéllyel rendelkező játékos vehető fel. Az erősorrendet a sportegyesület határozza meg, és a Versenybíróság hagyja jóvá. Az erősorrend íven alacsonyabb értékszámú versenyző akkor előzhet meg magasabb értékszámút, ha értékszám különbségük nem haladja meg a 150 pontot. Az erősorrendet versenyév közben megváltoztatni nem lehet. Új versenyző az erősorrend ívre – az utolsó forduló kivételével – bármikor felvehető. Értékszám nélküli játékos (ilyen a KOMIR értékszámú játékos is) az 1200 alatti értékszámosok után besorolható. Az erősorrend ívek  a szövetség honlapjáról lesznek kinyomtathatók. A FIDE döntése értelmében 2013. szeptembertől csb. mérkőzésen csakis FIDE ID-vel rendelkező sakkozók vehetnek részt, amely sakkozó FIDE kóddal nem rendelekzik, azt előzetesen meg kell kérni,  a sakkozó az erősorrendívre csakis FIDE ID-vel vehető fel!  A FIDE kódot kérők listáját szakosztályonként összegezni kell és előzetesen meg kell küldeni a MSSZ részére, ahol a FIDE ügyintéző  FIDE ID-t ad a sakkozóknak, amely alapján az erősorrendívre felvehető.

        b.) Amennyiben azNB-s egyesület a megyei csapatbajnokságban is indít csapatot, ekkor egy, az összes játékost tartalmazó összefüggő, - a Magyar Sakkszövetség által hitelesített - Erősorrend ívet kell benyújtani a megyei Sakkszövetséghez. Ezen az egyes csapatokat úgynevezett „vonalhúzással” különíti el a Megyei Versenybíróság. (lásd. NB Versenykiírás 12/b pont.) és ez alapján készíti el a megyei csb-s csapatok Erősorrend ívét. A vonal feletti játékosok saját csapatukban a Sz-Sz-B. megyei csapatbajnokságban nem játszhatnak, kivéve a női, senior (1953. 01. 01. előtt született) és ifjúsági játékosokat.  

        c.) Egy csapat versenyév közbeni megszűnése esetén a játékosok átigazolhatók, de az új csapatában szereplő játékos azon csapatok ellen még egyszer nem játszhat, amelyek ellen a folyó bajnokságban az eredményjelentő lapon már szerepelt.

        d.) Az, aki az elmúlt két bajnoki évben szerepelt erősorrend íven, de nem játszott, a vonalhúzás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

  e.) Az NB csb-ben szereplő versenyzőknek vendégjátékosként játéklehetőségük van kizárólag alacsonyabb (területi) csapatbajnokságban történő szereplésre. Amennyiben NB-s csapat a megyei bajnokságban is indít csapatot, játékosa csak ezen megyei csapatban vehető fel erősorrend ívre, amennyiben az NB -s csapat a megyei bajnokságban nem indít csapatot, játékosa más megyei csapatban vendégjátékosként szerepelhet. A megyei csb-n ifjúsági és női táblán vendégjátékos nem szerepeltethető. A megyei csb-re nevező csapat erősorrend ívére a fenti korlátozások figyelembe vételével korlátlan számú vendégjátékos vehető fel, de egy fordulóban legfeljebb három szerepelhet.

  f).A megyei csb-n játszó versenyzők vendégjátékosi licence (6.000Ft/fő) 2013. szeptember 10-ig váltható ki a megyei Sakkszövetségnél a MSSZ Versenyirodájához történő egyidejű felterjesztéssel. Azon játékosokra, akik az NB-ben játszanak és a 2013. évi osztályozókon vendégjátékosként a megyei csapatukban kívánnak játszani, a 2013/14. évi Nemzeti Sakk Csapatbajnokság versenykiírásának a 12/h. és i. pontjai az irányadók. A bajnokság ideje alatt vendégjátékos licenc nem váltható ki.

 

13. Külföldi játékosok szerepeltetése:

a.)    

Az Erősorrend ívre korlátlan számú külföldi játékost lehet felvenni, 2013. szeptember 10-ig.

b.)    

A bajnokság megkezdése után külföldi játékos játékengedélyt nem kaphat.

c.)     

Nem minősül külföldinek:

                                            1. Magyar állampolgár, ide értve a magyar és más állampolgárt (kettős, illetve többes állampolgár) is

                                            2. Aki a 2013.09.01.-i FIDE listán  HUN jelzéssel szerepel.                        

d.)    

Ifjúsági játékosként külföldi a megyei csapatbajnokságban nem szerepelhet.

e.)     

A külföldi játékosok részére egy játékidényre szóló licencet kell kiváltani, a Megyei Sakkszövetségtől 12.700.- Ft)

     

14. Sorsolás: a 2013. 8. hónapra tervezett rendes éves közgyűlésen. A sorsoláson azok a csapatok vehetnek részt, akik a 7. pont szerint beneveztek. A sorsoláson a csapatok képviselőinek megjelenése nem kötelező, de ajánlatos. A távolmaradásból fakadó esetleges hátrányokért a Versenybíróság nem vállal felelősséget. A sorsoláson kerül sor az előző évi megyei csapatbajnokság eredményhirdetésére, a díjak átadására.

15. Egyéb rendelkezések:

a.)    

Indokolt esetben a mérkőzések előrehozatala illetve halasztása a két csapatvezető előzetes megegyezése alapján lehetséges, melyet a mérkőzés előtt legalább 14 nappal előbb a Megyei Sakkszövetségnek be kell jelenteni.

b.)    

A mérkőzéseket a versenykiírásban megjelölt napokon kell lejátszani. A mérkőzések kezdési ideje 10,00 óra. Ettől eltérő kezdés a sorsoláson kérhető. A kezdési időpontok kihirdetését követően csak a két érdekelt csapat megegyezése alapján lehetséges kezdési időpontváltozás, melyet a Megyei Sakkszövetségnek a mérkőzés előtt legalább 14 nappal előbb be kell jelenteni. A kitűzött időpontban a világos bábokkal játszó versenyzők óráját el kell indítani. Az utazó csapatra a várakozási idő 1 óra, mely után a mérkőzés - elvileg - elmarad, de a két csapat megegyezése esetén a mérkőzés nagyobb késés esetén is lejátszható. A késésben vétkes csapat legfeljebb 1 óra időhátránnyal sújtható. Az utolsó fordulóban a mérkőzések a kijelölt időpontban, egységesen 10,00 órakor kezdődnek.

c.)     

Játékrend: kötelező játékidő 2,5 – 2,5 óra összesen 5 óra. A mérkőzéseken egy időellenőrzés van – a játszma végén. Ha egy versenyzőnek kevesebb, mint öt perce van az óráján, akkor nem köteles teljesíteni a játszmajegyzéskövetelményeit. A partik a gyorsított befejezés szerint érnek véget. (Szab. 10. fejezet.)

d.)    

A játszmák eredménye beszámít a FIDE értékszámba a 2013. szeptember 1. lista alapján.

e.)     

Készletekről, sakkórákról, játszmalapról, eredményjelentő lapról, a helyválasztó csapatnak kell gondoskodni. A vendéglátóknak a mérkőzéseket a megyei csapatbajnokság rangjának megfelelő asztalokkal, székekkel felszerelt, kielégítő fűtésű, világítású, zajmentes teremben kell lebonyolítani.  Az eredmény bejelentéséért és az Eredményjelentő lap beküldéséért a pályaválasztó csapat vezetője a felelős. A mérkőzés részletes, táblánkénti eredményét a forduló napján 18.00 óráig a 06-30-910-8653 hívószámú telefonon vagy a janpetrosz@gmail.hu  e-mail címen kell közölni, valamint a honlapon való mielőbbi megjelenés végett a sakkszszbm@gmail.com címre is továbbítani kell. Az Eredményjelentő lapot és valamennyi játszmalap olvasható másolatát, (vagy az eredeti példányt) a mérkőzést követő napon postára kell adni a következő címre: Dr. Gunyecz Zoltán,4400 Nyíregyháza, Szarvas u.26.szám

Az eredményjelentő lapnak 5 munkanapon belül meg kell érkeznie a játszmalapok eredeti, vagy másolati példányaival együtt, ennek elmaradása esetén első esetben 1 büntetőpont, második esetben 2 büntetőpont, minden további esetben további 3-3 büntetőpont levonására kerül sor. Amennyiben a pályaválasztó csapat vezetőjének e mulasztása miatt a havi versenyjegyzőkönyvek tévesen kerülnek elkészítésre és emiatt a FIDE, avagy a MSSZ szankciót alkalmaz, annak teljes összegét a mulasztó csapat köteles a rendezőnek megtéríteni.

f.)     

A versenyző a játszma során nem beszélgethet. A beszélgető játékost előbb szóbeli majd írásbeli figyelmeztetésben kell részesíteni, újabb ismétlődés esetén vesztesnek kell nyilvánítani. A játék helyszínén a játékosnál mobil telefon, avagy egyéb kommunikációs  forrás (sétáló magnó, tv, rádió, vagy más zaj-és hangkeltő eszköz)nem lehet, hacsak nincs teljesen kikapcsolt állapotban. Ha bármely ilyen eszköz hangot produkál, a versenyző a játszmáját elveszti.

g.)     

Ha egy mérkőzés elmarad, a mérkőzést pótlólag még a következő forduló előtt (legkésőbb a következő második forduló előtt) le kell játszani. Az eset kivizsgálása után a vétkes csapat ellen a Versenybíróság szankciókat alkalmazhat (ellenfél jogos és számlával igazolt kiadásainak megtérítése, büntetőpont levonása, pénzbüntetés, súlyosabb esetekben összeredményével együtt a bajnokságból való törlés). A határozat ellen 5 napon belül a MSSZ-hez lehet fellebbezni.

h.)    

Ha egy versenyző egy óránál többet késik, a játszmát befejezettnek kell nyilvánítani és a pontot a jelenlévő játékos kapja, Ez a játszma értékszám változást nem okoz. Ha mindkét versenyző több mint 1 órát késik, akkor mindkettőt vesztesnek kell nyilvánítani. Ekkor egyik játékos (és csapat) sem kap pontot, a kontumálást az Eredményjelentő lapon jelezni kell (+ vagy – jelöléssel). Szabálytalanság esetén, így különösen eredmény telefonon való bejelentés elmulasztása, eredményjelentő lap be nem küldése, ifjúsági játékos hiánya, kontumálás be nem jelentése, egy játékos többszöri kontumálása, stb. a Versenybíróság büntető pontokat vonhat le.

i.)      

 Súlyos sportszerűtlenség esetén (komolytalan, sportszerűtlen játék, résztvevők és az eredmény szándékos megváltoztatása, jogosulatlan játékos szerepeltetése, mérkőzés elmaradása, botrányokozás, ellenfél sértegetése, szeszes italnak a versenyterembe való bevitele, szeszesital fogyasztása stb.) egyes játszmák vagy az egész mérkőzés eredményének az ellenfél javára való írása, illetve a bajnokságból való kizárásra ítélheti a Versenybíróság,. A határozat ellen 5 napon belül a Magyar Sakkszövetséghez lehet fellebbezni.

j.)      

A bajnokcsapat kupa díjazásban részesül. A bajnokság 1-3 helyezett csapata oklevelet kap, játékosai (max. 15 fő) érem díjazásban részesülnek.

k.)    

Óvást legkésőbb a játéknapot követő szerdán 10-12 óra között írásban, az eredményjelentő lap csatolásával a hivatalos csapatvezető tehet a Megyei Sakkszövetségben az óvási díj (10.000.- Ft) egyidejű befizetésével. Óvás esetén a Versenybíróság dönt, fellebbezni a Magyar Sakkszövetséghez lehet, melynek döntése végleges. Eredményes óvás esetében az óvási díj visszafizetésre kerül.

l.)      

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Szabálykönyvek ide vonatkozó paragrafusai (Magyar Sakkszövetség Versenyszabályzata 4.3, Versenyszabályok csapatversenyekre (17.§ - 34.§) FIDE 2005. július 1.-i szabályzata,) és a Versenybíróság döntései az irányadók

m.)  

A versenybíróság – a csapatok egyetértésével – a sorsoláson a Versenykiírás egyes előírásait pontosíthatja.

               m.) A csapatmérkőzés eredményét csak abban az estben lehet elfogadni, ha az előírt játszmák kétharmadát ténylegesen lejátszották, ezért a mérkőzést csak akkor lehet megkezdeni, ha ez már az indulásnál biztosítva van.

 n.) A versenyengedélyeket 2013. 11. 17-ig 2014. évre meg kell újítani, melyről 2014. január 5-ig - ha szükséges - új

                    Erősorrend készül.

                  

Nyíregyháza, 2013. július 31.

                                        

                                                                                        Sz-Sz-B. megyei Sakkszövetség Elnöksége