2019_VII. MAGYAR SAKKVILÁG KUPA 2019

01.A verseny célja

A sakk sportág népszerűsítése és a sakkbarátság ápolása, hagyományteremtő szándékkal a „régi” Szabad Föld Kupák és falusi szpartakiádok emlékére és mintájára. Célunk eldönteni, hogy melyik 2000 fő alatti magyar település 4 fős sakk csapata a legjobb a Kárpát-medencében.

02.A verseny időpontja

2019. október 25-27.

03.A verseny helye és helyszíne

Közösségi ház2881 ÁSZÁR, Kossuth Lajos utca 1.

04.A verseny szálláshelyei 

Kincsem Hotel2870 KISBÉR, Kossuth Lajos út 69-71.„prémium”

Marianna Vendégház2870 KISBÉR, Kossuth Lajos út 42.„normál”

Rembrandt Vendégház2881 ÁSZÁR, Dózsa György utca 1.„normál”

Morvai Attila2870 Kisbér, Komáromi u.„normál”

Petőcz Gábor2881 Ászár, Petőfi S. u.„normál”

Szükség szerint egyéb szálláshelyeken is történhet elhelyezés!„normál”

05.A verseny fővédnöke

PEKÁR ZSOLTÁszár község polgármestere

06.A verseny főtámogatója

ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

07.A verseny főszervezője

MALOMSOKI LÁSZLÓSakkbarátok Egyesülete Kisbér – Ászár elnöke

08.A verseny szervezője

NÉMETH ZOLTÁNMagyar Sakkvilág főszerkesztője

09.A verseny résztvevői

2000 fő alatti lélekszámú magyar települések 4 fős sakk csapatai. Mind a 4 főnek „LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY”-nyal kell rendelkeznie legalább 3 hónapja az adott településre. Magyarországról 20 csapat ( 19 megye bajnok + rendező ), határon túli magyar települések közül 10 csapat (Erdély /4/ + Felvidék /2/ + Délvidék /2/ + Kárpátalja /1/ + Őrvidék /1/). Több település (2 vagy 3, akár 4) közösen is nevezhet, HA együttes lakosság számuk 2000 fő alatt marad. Fontos feltétel az azonos földrajzi és közigazgatási elhelyezkedés. Például egy járáson, de legalább egy megyén belül legyenek a közös csapatot nevező kis települések. Határon túli csapatoknál az adott településen lakó magyarok számát kell figyelembe venni a 2000 fős határ létszám számításakor. 

10.A verseny lebonyolítása

Jelentkezési időszak:2019.07.01 – 2019.07.15.

Jelentkezés a Magyar Sakkvilág főszerkesztőjénél Németh Zoltánnál.

Jelentkezés a területileg illetékes Megyei Sakkszövetségeknél.

Jelentkezés a rendezőknél.

Selejtezők időszaka:2019.07.16 – 2019.07.31.

A Megyei Sakkszövetségek lebonyolítják selejtezőiket és / vagy kijelölik

a megyéjüket képviselő települést. A határon túlról jelentkező csapatok

együttműködve a szervezőkkel megrendezik selejtezőiket és / vagy kijelölik saját régiójukat képviselő településeiket.

Első nevezési időszak:2019.08.01 – 2019.08.15.

A jogosultságot megszerzett csapatok legkésőbb 2019.08.15-ig 

teljesítik a versenykiírásban rögzített nevezési feltételeket.

Második nevezési időszak:2019.08.16 – 2019.08.31.

Ha az első nevezési időszak végéig nem teljesítené legalább 20 magyarországi + 10 határon túli település a nevezési feltételeket, akkor a szervezők jogosultságot nem szerzett, de a részvételi feltételeknek amúgy eleget tevő települések csapataival feltölthetik a mezőnyt, amennyiben ezek a csapatok legkésőbb 2018.08.31-ig teljesítik a versenykiírásban rögzített nevezési feltételeket.

ORSZÁGOS DÖNTŐ:2019. október 25-26-27.

9 forduló svájci rendszerben. Játékidő 2x20 perc. Elsődlegesen a csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 3, döntetlen 1, vereség 0 pont), másodlagosan a megszerzett „olimpiai” összpontszám, harmadlagosan az egymás elleni eredmény számít a helyezések eldöntésénél.

11.A versenyre való érvényes nevezés feltételei

Az országos döntőre írásban vagy e-mailben lehet nevezni. A nevezés határideje 2019.09.15.

A nevezés ÉRVÉNYES, HA csatolva beküldésre kerül a csapattagok lakcímet igazoló okmányainak fénymásolata (postai levél esetén), vagy (e-mail esetén) fájlként való mellékelése; valamint az igazolás - civil szervezettől önkormányzattól, támogatótól - visszaküldése PDF formátumban; ÉS megtörténik a nevezési díj átutalása, valamint annak igazolása 2019.09.15-ig; 

mennyiben 2019.09.15-ig nincs legalább 30 érvényesen nevező csapat, AKKOR veszi kezdetét a második nevezési időszak. Az érvényes nevezés feltételei megegyeznek az első nevezési időszakra vonatkozó feltételekkel, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a nevezési határidő ebben az esetben 2019.09.30.

12.A csapatok erősorrendje

Az erősorrendet legkésőbb 2019.10.25-én a regisztrációnál kell véglegesíteni. A 150-es szabály kötelezően betartandó. A nemzetközi FIDE Élő értékszámot figyelembe kell venni a szabályos erősorrend összeállításánál. Az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően 4-nél több játékost is lehet az erősorrendre felírni és a versenyen szerepeltetni, de 6 főnél több játékost már szigorúan tilos, vagyis nem lehet.

13.Levélcím

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár2881 ÁSZÁR, Kossuth Lajos utca 1.

Malomsoki László2870, KISBÉR, Rákóczi Ferenc u. 30. (inkább erre a címre írjanak)

14.Elérhetőségek, bővebb információk:

Malomsoki László főszervező06/30/927-4708malomsokingatlan@gmail.com

15.Nevezési díjak„normál”„prémium”

75.000,-Ft / csapat / 4 fő92.000,-Ft / csapat / 4 fő

92.000,-Ft / csapat / 5 fő122.000,-Ft / csapat / 5 fő

115.000,-Ft / csapat / 6 fő      149.000,-Ft / csapat / 6 fő

134.000,- Ft /csapat / 7 fő      176.000,- Ft / csapat / 7 fő

A nevezési díj összege tartalmazza a programoknál részletezett valamennyi étkezés költségét, a szálláshelyek minden díját és az igénybe vehető egyéb szolgáltatások árait.

16.Bankszámlaszámunk

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár

6 2 9 0 0 0 5 0 – 1 5 5 0 4 1 0 8

Számlavezető bankunk: Pannon Takarék Bank Kisbéri Kirendeltség

17.Beérkezés

2019.10.25-én pénteken délután 15 órától este 20 óráig kell beérkeznie a nevezetteknek.

18.Regisztráció

2019.10.25-én pénteken délután 15 órától este 20 óráig a beérkezések sorrendjében regisztrálni kell minden egyes résztvevőt a versenyvezetőnél a verseny helyszínén a Közösségi házban (Ászár, Kossuth Lajos u. 1.)

19.Csapatok összeállításának véglegesítése

2019.10.25-én pénteken délután 15 órától este 20 óráig a beérkezések sorrendjében minden egyes csapatnak véglegesítenie kell összeállítását és erősorrendjét. 

20.Szálláshelyek elfoglalása

Az érvényes nevezések teljesítésének sorrendjében a csapatok már előzetesen kiválaszthatják szálláshelyüket. 2019.10.25-én pénteken délután 15 órától este 20 óráig kell ezeket a szálláshelyeket elfoglalniuk a szervezők és a rendezők segítségét igénybe véve.

21.Szabadon választható program 01.

Wellness szolgáltatások igénybevétele 2019.10.25-én 15 órától 20 óráig.

Schnell verseny és pálinka kóstolás 2019.10.25-én 19 órától 22 óráig.

22.Vacsora 01.                   

A péntek esti vacsora időpontja: 2019.10.25-én 18 órától 20 óra 30 percig.

A péntek esti vacsora helyszíne: Kincsem Hotel (Kisbér, Kossuth Lajos utca 69.)                   

23.Reggeli 01.

A szombati reggeli időpontja: 2019.10.26-án 7 órától 8 óra 30 percig.

A szombati reggeli helyszínei: Kincsem Hotel

24.Megnyitó

A megnyitó időpontja: 2019.10.26-án 9 órától 9 óra 30 percig.

A megnyitó helyszíne: Közösségi ház

25.A verseny első négy fordulója

09,30 – 10,1501.forduló

10,15 – 11,0002.forduló

11,00 – 11,4503.forduló

11,45 – 12,3004.forduló

A fordulók helyszíne: Közösségi ház

26.Ebéd 01.

A szombati ebéd időpontja: 2019.10.26-án 12 óra 30 perctől 14 óráig.

A szombati ebéd helyszíne: Aranyfürt Vendéglő (Ászár, Győri u. 5.)

27.A verseny ötödik és hatodik fordulója

14,00 – 14,4505.forduló

14,45 – 15,3006.forduló

A fordulók helyszíne: Közösségi ház

28.Szabadon választható program 02.

Wellness szolgáltatások igénybevétele 2019.10.26-án 16 órától 19 óráig.

Koszorúzások és múzeumok megtekintése 2019.10.26-án 16 órától 19 óráig.

Meglepetés programok  2019.10.26-án 16 órától 19 óráig.

Borkóstolás 2019.10.26-án 16 órától 19 óráig.

29.Vacsora 02.                   

A szombat esti vacsora időpontja: 2019.10.26-án  19 órától 20 óra 30 percig.

A szombat esti vacsora helyszíne: Aranyfürt Vendéglő

30.Reggeli 02.

A vasárnapi reggeli időpontja: 2019.10.27-én 7 órától 8 óra 30 percig.

A vasárnapi reggeli helyszínei: Kincsem Hotel

31.Szálláshelyek elhagyása, kiköltözés.

2019.10.27-én vasárnap reggel legkésőbb 9 óráig valamennyi résztvevőnek, sakkozónak ki kell költöznie a szobájából, le kell adni a kulcsokat. A szálláshelyet el kell hagyni!

32.A verseny utolsó három fordulója

09,00 – 09,4507.forduló

09,45 – 10,3008.forduló

10,30 – 11,1509.forduló

A fordulók helyszíne: Közösségi ház

33.Szabadon választható program 03.

11,30 – 12,30Római katolikus szentmise

34.Ebéd 02.

A vasárnapi ebéd időpontja: 2019.10.27-én 11 óra 30 perctől 13 óráig.

A vasárnapi ebéd helyszíne: Aranyfürt Vendéglő

35.Eredményhirdetés, díjkiosztás és a verseny zárása

2019.10.27-én vasárnap 13 órától kerül sor a verseny eredményhirdetésére.

Megtörténik a díjak kiosztása, majd a verseny zárása.

36.A verseny díjazása:29 résztvevő csapatig a verseny díjalapja: 400.000,- Ft.

30 résztvevő csapattól a verseny díjalapja: 500.000,- Ft.

29 résztvevőig30 résztvevőtől      adomány = összesen:                   adomány = összesen:     

01.hely:                 01.hely:

110 000     150 000             

02.hely:     02.hely:

             60 000        90 000                              

03.hely:     03.hely:

  30 000        50 000

04.hely:     04.hely:

10 000             15 000

05.hely:     05.hely:

10 000             15 000

06.hely:     06.hely:

10 000             10 000

07.hely:     07.hely:

   5 000                 5 000

08.hely:     08.hely:

   5 000                5 000

A mezőny második felébe rangsoroltak közül az 01. legjobban szereplő csapat:

               5 000                    5 000

A mezőny második felébe rangsoroltak közül a 02. legjobban szereplő csapat:

               5 000                 5 000

A mezőny második felébe rangsoroltak közül a 03. legjobban szereplő csapat:

             5 000                            5 000

A mezőny második felébe rangsoroltak közül a 04. legjobban szereplő csapat:

               5 000                5 000

01. legtávolabbról érkező csapat:01. legtávolabbról érkező csapat:

   5 000                    5 000

02. legtávolabbról érkező csapat:02. legtávolabbról érkező csapat:

    5 000              5 000

Legjobb 1. táblás:Legjobb 1. táblás:

          15 000             15 000

Legjobb 2. táblás:Legjobb 2. táblás:

              10 000             10 000

Legjobb 3. táblás:Legjobb 3. táblás:

                         10 000             10 000

Legjobb 4. táblásLegjobb 4. táblás:

                5 000                5 000

Legjobb senior:Legjobb senior:

                5 000                5 000

Legjobb junior:Legjobb junior:

                5 000                 5 000

Legjobb női:Legjobb női:

    5 000                   5 000

Résztvevő / 1 üveg bor + emléklap:Résztvevő / 1 üveg bor + emléklap:

         75 000                                             75 000       

ÖSSZESEN:ÖSSZESEN:

        400 000,- Ft         500 000,- Ft

37.Egyéb fontos információ:

A verseny szervezői és a rendezőség fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható, vagy nem várt események esetén módosítsák a versenykiírásban foglaltakat.

Esetleg változhat az étkezések rendje és helyszíne.

Azoknak a csapatoknak jelentősen szeretnénk könnyíteni az adminisztrációs terheit, akik most 2019 évben már legalább 3. alkalommal neveznek és vesznek részt versenyünkön! Nekik csak azon játékosaik lakcímkártyáját kell beküldeniük, akik most vesznek részt először a Magyar Sakkvilág Kupán.

A verseny díjazása – kedvező fordulatok eredményeként – jelentősen nőhet.

A versenyen „csak” TÁRGYADOMÁNYT adunk a díjazott résztvevőknek. Ennek ugyanazon értéke lesz, mint az elmúlt időszakban a pénzdíj és tárgydíj összegének.. Ezért kérünk minden csapatvezetőt, a támogatójától (Önkormányzat; civil, vagy sportszervezet; vállalkozás) hozzon igazolást, hogy az adományt átveheti! Ellenkező esetben nem lesz módunk a TÁRGYADOMÁNYT átadni. 

Az igazolás formátumát mellékeljük, kérjük azt kitöltve visszaküldeni PDF formátumban, illetve átadni a regisztrációnál.

Mindent megteszünk azért, hogy az esetleges változások, kivétel nélkül csak pozitív értelemben okozzanak változást a résztvevők számára.

Nagy szeretettel várjuk az VII. Magyar Sakkvilág Kupa résztvevőit Ászáron! 


Nyilatkozat

Alulírott ………………………………………….. nyilatkozom arról, tudomásul veszem, hogy a VII. Magyar Sakkvilág Kupán a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár  (2881 Ászár, Kossuth L. u. 1. adószám: 18609154-1-11; képviseletében: Malomsoki László egyesületi elnök) civil szervezettől kapott ADOMÁNY a ………………………………………………………………..….. (név, cím, adószám)  szervezetet (önkormányzat, civil,- sport szervezet, támogatót) illeti meg.

 

Az átvett ADOMÁNY-t ………………………………………….. szervezet nevében átveszem.

 

 

……………………………………              ……………………………………

    Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár

átadó                                                             átvevő

Ászár, 2019. október ….